Kommenteeri

8 sammu lahendamist vajava probleemi täpseks sõnastamiseks

If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask, for once I know the proper question, I could solve the problem in less than five minutes.

- Einstein


Paraku kipume sageli käituma täpselt vastupidiselt Einsteini põhimõttele ja kulutama hoopis terve 60 minutit probleemi lahendamisele. See omakorda tähendab, et me kahetsusväärselt sageli lahendame valesid probleeme või tegeleme probleemide asemel tagajärgedega.

Nõuanne on nii lihtne, et seda poleks vaja öeldagi: enne lahendama tormamist veendu, et lahendad õiget probleemi.

Tegelikult teab seda muidugi igaüks, iva on hoopis selles, et kuidas õige probleemi õige formuleeringuni jõuda. Kuna me sageli ei ole selles osas kõige süsteemsemad ning meil on alati kiire, siis kipume kahetsusväärselt sageli selle osa vahele jätma ja tormama kohe lahenduste otsimise juurde.

Kõik algab kirest

Kelle probleem see on? Iga lahendust otsiv inimene Sinu tiimis peab olema veendunud, et probleemi on vaja lahendada ning, et see on teie võimuses.

Ideaalis peaks ta selle lahendamisesse suhtuma kirglikult - see ei peaks tema jaoks olema järjekordne "ülevalt tulnud" ülesanne.

Küsimuse uurimine

Kui õiged inimesed on paadis, siis tegelege küsimuse uurimisega:

  1. Sõnastage probleem oma parima teadmise alusel ning mõelge, kas tegemist on põhjusega või hoopis mingi probleemi tagajärjega. On selge, et tegeleda tuleb põhjuste, mitte tagajärgedega.

  2. Pange see kirja lahendust otsiva küsimusena a´la "Kuidas ...?" või "Mida teha selleks, et ...?".

  3. Pange kirja vähemalt 4-5 alternatiivset sõnastust. Jep, lugesid õigesti! Sõnastus on oluline - erinevate sõnastuste puhul tajuvad inimesed küsimuse sisu erinevalt. Sama sõnastus tähendab erineval organisatsiooni tasemetel inimestele erinevaid asju. Küsi juhina töötajatelt "kuidas muuta tootmine efektiivsemaks?" ja saad teistsugused vastused kui küsides "kuidas saaksime teie töö lihtsamaks teha?". Ja muidugi on sõnatusega "mängimine" oluline ka probleemi erinevatest vaatenurkadest uurimiseks

  4. Arutage nende sõnastuste s.t. vaatenurkade üle. Mis on ühe või teise eelised ja puudused? Mis tähendust need kannavad? Kelle jaoks? Mis suunas need panevad mõtted liikuma? Mõned rusikareegid ka: kui küsimust on võimalik tükeldada alamküsimusteks, siis on tavaliselt tegemist liiga laia küsimusega; kui reaalses elus on lahenduste jaoks olemas mingid piirangud (nt peab olema juurutatav mingi kindla tähtaja või eelarve piires), siis on arukas need ka läbi arutada.

  5. Valige välja sõnastus, mis tundub kõige täpsem. Vajadusel kombineerige see eelnevatest kokku või sõnastage arutelu tulemusel täiesti uus.

  6. Lisage vajalik taustainfo: Miks te arvate, et see on probleem? Milline oleks tulevik kui seda ei lahendata? Milline on soovitud tulevik? Millistele kriteeriumitele peab lahendus vastama?

  7. Tutvustage seda kolleegidele, küsige nende arvamust ning seda kuuldes ärge hakake nendele tõestama oma nägemuse õigsust - kogute erinevaid vaatenurki, mitte ei proovi kõiki panna oma nägemust uskuma. Mida rohkem erinevaid vaatenurki saate, seda parem.

  8. Formuleerige lõplik sõnastus kasutades selleks sisendina eelmises etapis kogutud infot.

Muidugi tundub see ajamahukas. See ongi ajamahukas. Aga see pole põhjus selle eiramiseks - kui Sa küsid valesid küsimusi, ei jõua Sa kunagi õigete vastusteni. Ükskõik kui nutikad Sina ja Su tiimiliikmed ka pole.

 

Lisa kommentaar

Email again: