Kommenteeri

Probleemi sõnastamise reeglid, mis loovad parimad eeldused hea lahendusidee leidmiseks

Meie kogemus näitab, et probleemi põhjuste mõistmine ning lahendatava väljakutse täpne sõnastamine mõjutab leitavate ideede kvaliteeti rohkem kui ükskõik milline muu asjaolu. Siin postituses on kirjas konkreetsed nõuanded, mis aitavad Sul teha kvaliteedihüppe.

Täpne sõnastus aitab meeskonnal keskenduda õigetele asjaoludele ning teeb lahendusidee valimise ja valideerimise lihtsamaks. Tee nii:

  1. Prindi suurelt välja ja anna igale osalejale allolev probleemi sõnastamise "põhi".
  2. Palu igal osalejal paar minutit mõelda ning täita lüngad lähtudes selle isiku vaatenurgast, keda probleem kõige rohkem mõjutab (näiteks klient). Kasutage selleks post-it pabereid.
  3. Riputage erinevad versioonid seinale. Vaadake mis on sarnane ja mis erineb ja proovige kokku leppida täpseim sõnastus. Abiks võib olla erinevate kombinatsioonide visuaalne katsetamine - tõstke julgelt erinevate inimeste post-it pabereid omavahel kokku ja vaadake kuhu need katsetused teid viivad.

"Mina olen ...........................(1).............................. ja ma tahan ...........................(2)................... ........................................................................ ...................................................................., aga selle juures takistab mind ...................................................... (3) ........................................................, sest .................................... (4) ............................................., mis tekitab minus ................................... (5) ......................................................................................"  

1 - probleemi omanik
2 - tema eesmärk
3 - probleem või takistus
4 - juurpõhjus (selle defineerimisel võib abiks olla ka Kalaluu diagramm)
5 - emotsioon

Mõned soovitused veel:
  • "Oi, meie probleem on palju keerulisem, seda ei saa nii lihtsalt kokku võtta," on väide, mida vahel kuuleme kui ülalolevat skeemi tutvustame. Mnjah. Einstein on öelnud: "Kui sa ei suuda probleemi lühidalt formuleerida, siis Sa ei saa sellest veel piisavalt täpselt ise ka aru." Seega - selles olukorras pole mingit mõtet hakata ideid otsima, tuleb hoopis probleemi veel uurida.
  • Probleemi omanikuna katsuge defineerida võimalikult täpne ja äratuntav inimgrupp. Kasutage kirjelduses ka omadussõnu ja fakte. Kui leiate sealt sõnu nagu "keskmine" või "tüüpiline", siis olete ilmselt liiga üldsõnaline. 
  • Jälgige, et juurpõhjuse kohale kirjutate ikka põhjuse, mitte ei viita juba ühele võimalikule lahendusele. Näiteks "Ma ei saa linna minna, sest mul pole autot" ei ole hea, sest sisaldab viidet ühele võimalikule linna saamise viisile - autole. Sellised suunamised kitsendavad lahenduste hulka ja ei ole enamasti otstarbekad.

Hea sõnastus on tõene, kirge tekitav ja tegutsema kutsuv. Selle tagamiseks küsige endalt ja meeskonnalt ka:
  • Miks me nii arvame ehk millised faktid seda tõendavad?
  • Mis on selles uut ehk kas oleme probleemi sõnastanud uudsel viisil?
  • Keda huvitab ehk kas see väärib meie tähelepanu ja aega?

Kui saate probleemi sellisel viisil paika, siis olete teinud juba päris pika sammu heade lahenduste leidmise suunas.

Lisa kommentaar

Email again: