Business Model You - raamat karjääri planeerimiseks

"Play well or play badly, but play truly"
- Stanislavski


Tim Clark on võtnud kätte ning kirjutanud Osterwalderi ärimudeli metoodika põhjal lähenemise, mis aitab sama loogikat rakendada oma karjääri kujundamiseks. Kasutusel on ikka need samad üheks "kasti", veidi on muutunud nende rõhuasetused - vt. joonist allpool.

Lisaks nimedele soovitab Clark veel pidada silmas, et:


  • Võtmeressurss oled Sina ise ehk Sinu huvid, oskused, teadmised, kogemused jmt.

  • Tulude-kulude all on lisaks rahale arukas mõelda ka "pehmetele" väärtustele nagu näiteks stress, eneseteostus või rahulolu.

  • Selguse mõttes tasub esmalt ette võtta esmalt see roll, mis leiva majja toob ning seejärel vajadusel eraldi lõuendi peale oma teised rollid (näiteks lapsevanem, abikaasa vmt).

Kas selle põhjal nüüd hästi suure ja tähtsa Oma Elu Plaani peab kokku panema, on igaühe enda valik, aga mõtteid korrastada aitab küll.

Seda raamatut lugedes (muide 79 lk saad tasuta alla laadida siit) tuli meelde kunagi loetud Tom Petersi "The Brand You 50". Otsisin üles ja sirvisin uuesti üle - on teised ükstesit päris hästi täiendavad asjad - Clark annab süsteemi ja Peters näitab kuidas endast kui brändist mõelda. 

Petersi raamatust pärineb ka alguses tsiteeritud Stanislavski õpetus - tähtis pole kui hästi või halvasti Sul hetkel välja tuleb, vaid mis Su kavatsus või püüdlus on. Vat just selle rihtimiseks tasub need mõlemad raamatud ette võtta.