Ratsionaalne juht ja otsustamine ehk kuidas tagada otsuste kvaliteet?

ratsionaalne otsustamine ei pruugi olla lihtne
Juhina on otsustamine su kõige olulisem töö ning ka kõige riskantsem - iga vale otsus võib saatuslikuks saada. Aga kust tulevad valed otsused? Kuidas parandada otsuste kvaliteeti?

Üks on selge - keegi ei tee halbasid otsuseid sihilikult. Enamasti on põhjuseks kas puudulik info või info vale tõlgendamine - mõtle kasvõi erinevatele tajuvigadele, millest ka varem oleme kirjutanud.

Siia postitusse oleme koondanud mitmed lood, mis ilmestavad otsustamise protsessi, selgitavad, miks see kaugeltki mitte alati ei ole ratsionaalne ning pakume ka välja erinevate osapoolte soovitusi otsuste kvaliteedi parandamiseks.

Heade ideede genereerimine on meeskonnatöö ehk mida loomeinimesed ja teadlased juhile soovitavad

Kuidas leida meeskonnaga häid ideid?

Kes ei teaks, et üldtuntud rusikareegel ütleb, et hea idee leidmise eeldus on esmalt suure hulga ideede leidmine? Kuigi loovate ülesannete ühisel lahendamisel on suured positiivsed mõjud ütlevad uuringud, et ainult meeskonnaga ajurünnaku tegemisest ei piisa. Kirjutasime seda käsitlevast Harvardi uuringust siin.

Aga kuidas siis rakendada meeskonnatööd selleks, et ideede hulk suureks saada? Viisil, et leiaksime kvaliteetseid ideid?

Jagame siin postituses esmalt teadlaste vaarenurka, kes uurisid loomeinimeste käitumist ja mõõtsid nende ajutegevust. Teiseks jagame konkreetseid nõuandeid, mida iga juht saab meeskonnatöös rakendada. Postituse viimases osas jagame ideede genereerimise tehnikaid, mida saab nõuannetega kombineerida ning kasutada ideede genereerimiseks just meeskonnatööna.

Muusikute tegevuse uurimine viitab, et kontoritöötajate käitumine ei soosi uute ideede leidmist

Teadlane ja jazzi armastaja Charles Limb uuris jazzmuusikute ajutööd ning sai sealt kinnitust, et kipume kontorites meeskonnatööd tehes ja ideid otside käituma täiesti valesti.

meeskonnatöö ja muusikud

Probleemide analüüsimise tehnika: Kalaluudiagramm aitab probleemi selgemaks mõelda

Noor vaimulik küsib paavstilt: „Kas ma tohin palvetamise ajal suitsetada?“. „Ei!“, vastab paavst. Järgmisel päeval näeb noor usumees oma vanemat kolleegi suitsetamas ja palvetamas. „Sa ei tohi palvetamise ajal suitsetada - ma eile küsisin paavsti käest,“ ütleb ta. „See on kummaline,“ vastab vanem vaimulik „ma küsisin, et kas ma tohin suitsetamise ajal palvetada ja sain vastuseks, et tohin küll.“

Väljakutse täpne sõnastamine mõjutab leitavate ideede kvaliteeti rohkem kui ükskõik milline muu asjaolu

probleemi mõistmine Einstein
Ükskõik kui andekad Su meeskonnaliikmed on, ei jõua te sihtpunkti, kui pistate jooksu vales suunas :-).

Kuidas selle vältimiseks päris elus tõhusalt ja konstruktiivselt analüüsida lahendamist vajavat probleemi?

Meie kogemus näitab, et probleemi põhjuste mõistmine ning lahendatava väljakutse täpne sõnastamine mõjutab leitavate ideede kvaliteeti rohkem kui ükskõik milline muu asjaolu. Täpne lahendatava probleemi mõistmine ja sõnastus aitab meeskonnal keskenduda õigetele asjaoludele ning teeb lahendusidee valimise ja valideerimise lihtsamaks.

Käesolevas postituses on kirjas konkreetsed nõuanded, mis aitavad Sul teha kvaliteedihüppe. Anname sulle ka probleemide analüüsimiseks mitu allalaetavat töölehte.

Strateegia ellu viimine ehk OKR metoodika tutvustus, nõuanded ning tööriistad juurutamiseks

Millega on tegu ja kuidas see seostub strateegilise planeerimisega?

Nagu Sa hästi tead, ei määra organisatsiooni edu mitte tema nutikas strateegia, vaid selle ellu viimine. Hästi lihtsalt öeldes ongi OKR ehk eesti keeles eesmärgid ja võtmetulemused (ingl.k. Objectives and Key Results) metoodika, mis aitab strateegilisi valikuid senisest paremini ellu viia. 

Panime siia postitusesse kirja põhjaliku selgituse, mis aitab Sul hinnata, kas see metoodika on Sinu organisatsioonile sobiv. Ükskõik kui põhjalik see postitus ka ei oleks, ei kata see siiski kõiki asjaolusid. Seetõttu soovitame Sul kindlasti lugeda ka meie hästi praktilist raamatut OKRidest - "Saavutatud", mis räägib metoodika veel põhjalikumalt lahti ja on kasutatav juurutamise juhendina.

OKR metoodika

Tööpäeval tukastamise teadus ehk kuidas hea uni aitab kaasa sinu loovusele

Kas teadsite, et Leonardo da Vinci, üks ajaloo suurimaid geeniuseid, kasutas erakordset une ja ärkveloleku tsüklit, et maksimeerida oma loomingulist potentsiaali?  Selleks, et vähendada oma üldist unevajadust, magas da Vinci iga nelja tunni järel 20 minutit. Ta oli veendunud, et see aitas tal pühendada rohkem aega oma loomingulisele tööle.  

Loovus ja uni
Leonardo rütm ei pruugi sulle sobida, aga allpool näitame uuringutele tuginedes, et tänases kiire tempoga ärimaailmas võib just une kvaliteet olla võti edukate ja originaalsete ideede genereerimiseks. 

Kasulik on ka päevane uni, aga teadlased usuvad, et väikese uinaku kasutegur sõltub nii selle pikkusest kui kellaajast.

Arhiiv

STOP!