Heade ideede genereerimine on meeskonnatöö ehk mida loomeinimesed ja teadlased juhile soovitavad

Kuidas leida meeskonnaga häid ideid?

Kes ei teaks, et üldtuntud rusikareegel ütleb, et hea idee leidmise eeldus on esmalt suure hulga ideede leidmine? Uuringud, aga ütlevad, et ainult meeskonnaga ajurünnaku tegemisest ei piisa. Kirjutasime seda käsitlevast Harvardi uuringust siin.

Aga kuidas siis rakendada meeskonnatööd selleks, et ideede hulk suureks saada? Viisil, et leiaksime kvaliteetseid ideid?

Jagame siin postituses esmalt teadlaste vaarenurka, kes uurisid loomeinimeste käitumist ja mõõtsid nende ajutegevust. Teiseks jagame konkreetseid nõuandeid, mida iga juht saab meeskonnatöös rakendada. Postituse viimases osas jagame ideede genereerimise tehnikaid, mida saab nõuannetega kombineerida ning kasutada ideede genereerimiseks just meeskonnatööna.

Muusikute tegevuse uurimine viitab, et kontoritöötajate käitumine ei soosi uute ideede leidmist

Teadlane ja jazzi armastaja Charles Limb uuris jazzmuusikute ajutööd ning sai sealt kinnitust, et kipume kontorites meeskonnatööd tehes ja ideid otside käituma täiesti valesti.


Kõik räägivad innovatsioonist, aga kuidas päriselt panna meeskond loovaid ja nutikaid ideid leidma? 6 nõuannet (ja palju viiteid)

Kuidas luua innovatsiooni eeldusi ning panna meeskonnaliikmed julgemalt mõtlema? Paljud juhid on sageli silmitsi selle väljakutsega, sest inimesed on hõivatud, kalendrid on tihedalt täis, harjumuste jõud on suur ning muudatusi juhtida ja algatada on keeruline. Samuti on raske lasta lahti oletustest vajaduste, turu ja klientide kohta, mis kunagi kehtisid, aga enam ei pruugi.

Mõnikord toimuvad innovatsiooni otsides näilised ajurünnakud – inimesed küsivad vanu küsimusi ja pakuvad vanu ideid, sest need on turvalised, sest nendega ei saa ennast teiste ees lolliks teha. Koroona ja kaugtöö lisandumine ei ole ajurünnakute korraldamist lihtsamaks teinud. Oluliste ajurünnakute edasi lükkamine ei ole ka lahendus, sest esiteks määramatus ilmselt ei vähene ja teiseks võib täna juba päris kindlalt väita, et enamus organisatsioonide jaoks on hübriid- ja kaugtöö tulnud, et jääda.

Mida saab siis juht loomingulise mõtlemise julgustamiseks teha? Panime kirja kuus soovitust, mille rakendamine aitab ajurünnakul paremaid tulemusi saavutada.

Tootearenduse ajurünnak Loovusaida seminariruumis


Muudatuste juhtimine - millest tuleb vastuseis?

"Inimesed on muudatuste vastu," on üks sageli esinev lause, mis kõlab ebaõnnestunud muudatuse juhtimise projekti järel.  Vahel minnakse veel kaugemale ja öeldakse, et inimesed ei taha muutusi, sest nad on laisad ning ei salli ebakindlust.

Teadlased arvavad teisiti.

Projektijuhtimine - kuidas luua head eeldused projektide ära tegemiseks?

Projektijuhtimine, mis oma olemuselt on oskus tagada, et meeskonna käsutuses olevaid ressursse kasutataks kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal viisil, on üks baasokustest, mida igaüks, kelle töö üks osa on seotud ideede elluviimisega, peaks valdama.
projektijuhtimine ja lõuend selleks

Me oleme juba mõnda aega oma klientidel aidanud ideede ellu viimisel rakendada OKR metoodikat, aga üha enam näeme, et paljudel meeskondadel on vaja ka projektijuhtimine viia uuele tasemele. On vaja, et projektimeeskond saaks kohe projekti alguses ühtemoodi aru projekti eesmärkidest ja sisust.

Ideaalne projektijuhtimise töövahend selle jaoks on taanlaste loodud projekti lõuend ehk Project Canvas. See on lihtsustatud ülevaade, mille abil prokjektijuhtimine muutub lihtsamaks, sest see visuaaliseerib projekti olulised aspektid ja parandab seeläbi kommunikatsiooni projektimeeskonna sees.

Siin postituses annamegi ülevaate sellest töövahendist.

5 lihtsat nippi ajurünnaku ideede kvaliteedi suurendamiseks, mida saad kohe rakendada

Meeskond kogunes ajurünnakule ja kõlab ülesandepüstitus: "Tahame uusi ideid äri arendamiseks, mõtleme täna hästi out of box". Tunned umbes sellise olukorra ära? Ilmselt oled ka olnud ajurünnakul või koosolekul, kus analoogse ülesandepüstitusega on proovitud inimesi panna väga häid ideid leidma? 

ajurünnak meeskonnaga

See ei toimi! Üldjuhul saad sellise ülesandepüstituse peale suure hulga üldiseid ideid, mis konkreetse küsimuse lahendamiseks on sageli kasutud.

Jagame selles postituses nõuandeid, kuidas ajurünnakul paari väikese metoodilise ja korraldusliku muudatusega, ideede kvaliteeti oluliselt  tõsta.

Surevad patsiendid, mõõdikud ja tulemuste mõõtmine

Mõõtmine on edu eeldus

Kuidas aga seada õigeid mõõdikuid? Anname siin postituses täpse juhendi alustamiseks ja eelduste hindamiseks.

Kõigepealt üks näide, kuidas valed mõõdikud ja mõõtmine võib vussi minna

Veidi üle 20 aastat tagasi leppisid USA tipphaiglad kokku, et hakkavad avalikustama ühte mõõdikut - haigete suremuse määra oma haiglates.

Kavatsused olid üllad - haiglad muutuvad läbipaistvamaks, patsientidel tekib võimalus võrrelda erinevaid haiglaid ja nende poolt pakutavate teenuste kvaliteeti.

Esmapilgul on mõte ju iseenesest loogiline - haigla eesmärk on inimesi ravida, seega on suremuse määr otseselt põhitegevuse kvaliteediga seotud mõõdik, mis annab objektiivse pildi.

Aga seda ainult esmapilgul.

Arhiiv

STOP!