Muudatuste juhtimine - millest tuleb vastuseis?

"Inimesed on muudatuste vastu," on üks sageli esinev lause, mis kõlab ebaõnnestunud muudatuse juhtimise projekti järel.  Vahel minnakse veel kaugemale ja öeldakse, et inimesed ei taha muutusi, sest nad on laisad ning ei salli ebakindlust.

Teadlased arvavad teisiti.

Projektijuhtimine - kuidas luua head eeldused projektide ära tegemiseks?

Projektijuhtimine, mis oma olemuselt on oskus tagada, et meeskonna käsutuses olevaid ressursse kasutataks kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal viisil, on üks baasokustest, mida igaüks, kelle töö üks osa on seotud ideede elluviimisega, peaks valdama.
projektijuhtimine ja lõuend selleks

Me oleme juba mõnda aega oma klientidel aidanud ideede ellu viimisel rakendada OKR metoodikat, aga üha enam näeme, et paljudel meeskondadel on vaja ka projektijuhtimine viia uuele tasemele. On vaja, et projektimeeskond saaks kohe projekti alguses ühtemoodi aru projekti eesmärkidest ja sisust.

Ideaalne projektijuhtimise töövahend selle jaoks on taanlaste loodud projekti lõuend ehk Project Canvas. See on lihtsustatud ülevaade, mille abil prokjektijuhtimine muutub lihtsamaks, sest see visuaaliseerib projekti olulised aspektid ja parandab seeläbi kommunikatsiooni projektimeeskonna sees.

Siin postituses annamegi ülevaate sellest töövahendist.

5 lihtsat nippi ajurünnaku ideede kvaliteedi suurendamiseks, mida saad kohe rakendada

Meeskond kogunes ajurünnakule ja kõlab ülesandepüstitus: "Tahame uusi ideid äri arendamiseks, mõtleme täna hästi out of box". Tunned umbes sellise olukorra ära? Ilmselt oled ka olnud ajurünnakul või koosolekul, kus analoogse ülesandepüstitusega on proovitud inimesi panna väga häid ideid leidma? 

ajurünnak meeskonnaga

See ei toimi! Üldjuhul saad sellise ülesandepüstituse peale suure hulga üldiseid ideid, mis konkreetse küsimuse lahendamiseks on sageli kasutud.

Jagame selles postituses nõuandeid, kuidas ajurünnakul paari väikese metoodilise ja korraldusliku muudatusega, ideede kvaliteeti oluliselt  tõsta.

Surevad patsiendid, mõõdikud ja tulemuste mõõtmine

Mõõtmine on edu eeldus

Kuidas aga seada õigeid mõõdikuid? Anname siin postituses täpse juhendi alustamiseks ja eelduste hindamiseks.

Kõigepealt üks näide, kuidas valed mõõdikud ja mõõtmine võib vussi minna

Veidi üle 20 aastat tagasi leppisid USA tipphaiglad kokku, et hakkavad avalikustama ühte mõõdikut - haigete suremuse määra oma haiglates.

Kavatsused olid üllad - haiglad muutuvad läbipaistvamaks, patsientidel tekib võimalus võrrelda erinevaid haiglaid ja nende poolt pakutavate teenuste kvaliteeti.

Esmapilgul on mõte ju iseenesest loogiline - haigla eesmärk on inimesi ravida, seega on suremuse määr otseselt põhitegevuse kvaliteediga seotud mõõdik, mis annab objektiivse pildi.

Aga seda ainult esmapilgul.

Läbirääkimistel tuleb vastaspoolt mõista, ütleb Scotland Yardi pantvangiläbirääkija Richard Mullender

läbirääkimised on juhi töö osa
Läbirääkimised on üks osa juhi tööst. Enamasti selleks eraldi koolitust või treeningut ei läbita ja seetõttu usaldatakse läbirääkimistel sageli oma sisetunnet ja senist kogemust.

Mul oli aastaid tagasi võimalik ajakirja Director jaoks teha intervjuu endise Scotland Yardi pantvangiläbirääkija Richard Mullenderiga. Rääkisime sellest kuidas läbirääkimisi pidada ja mida on tema kogemustega mehel ettevõtjale õpetada.

Richard on koolitanud nii politsei, FBI kui ka ÜRO läbirääkijaid. Ta on töötanud pantvangiläbirääkijana Lähis-Idas ja Afganistanis. Oma töös osales ta kõikidel olulisematel briti kodanike puudutavates inimröövide lahendamisele suunatud läbirääkimistel. Peale Afganistani 2005 aasta valimisi oli ta pealäbirääkija kolme pantvangi võetud ÜRO töötaja vabastamisel ja osales ka ebaõnnestunult lõppenud katsetes päästa Iraagis pantvangi võetud Ken Bigley ja Margaret Hassan.

Arhiiv

STOP!