Case-study: kuidas genereerisime koosolekul 14 ideed minutis

Allolevas kaasuses kirjeldan kuidas 14-liikmeline meeskond genereeris umbes poole tunniga ligemale 500 ideed.

Uuringud on näidanud, et ajurünnaku ideedest kaugelt alla 10% (enamasti 3-5%) on nö head ideed. Seega ütleb lihtne loogika, et ideede kvaliteedi tõstmiseks on vaja tõsta ideede hulka.

Aga kuidas seda teha? Panna oma meeskonnale ülesanne leida probleemi lahendamiseks 100-200 ideed ei tundu just arukas - tundub, et see pigem raiskaks väärtuslikku tööaega.

Näitan alloleva kaasuse põhjal, et see ei pruugi üldse nii olla. Otse vastupidi - suur hulk ideid on võimalik genereerida väga lühikese ajaga.

Taust

Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond kutsus aasta alguses ühise laua taha kõik Tartus ettevõtluse edendamisega tegelevad tugistruktuurid - ülikoolid, inkubaatorid ja maakondliku arenduskeskuse. Kokku 14 inimest.

Üks osa kohtumisest oli ajurünnak uute ettevõtlust arendavate algatuste leidmiseks. Lisaks ideede leidmisele oli ajurünnaku eesmärk ka saavutada olukord, et osalejad oleks edaspidi valmis kasutatud tehnikaid oma organisatsioonides iseseisvalt kasutama.

Aega oli selle kahe eesmärgi saavutamiseks ca 3 tundi. Hilisem ajakasutuse analüüs näitas, et  sellest ajast kulus ideede genereerimisele 35 minutit, nende seast esmase valiku tegemisele 30 minutit. Ülejäänud aeg (ca 2 tundi) kulus sissejuhatuseks (30 minutit), probleemi rõhuasetuse omavahel läbirääkimiseks (15 minutit) ja tehnikatega tutvumiseks (75 minutit). Nendest viimane on nö ühekordne ajakulu - kui meeskond on selle aja ühe korra kulutanud, siis edaspidi seda kulu ei ole.

Tulemused

Töögrupp genereeris kokku 490 ideed. Ajurünnaku lõpuks oli välja valitud 14 parimat ideed ja 56 ideed, mida tasub ka kaaluda. Meeleolu oli kõrgel ja mitmed ideed said päris lennukad.

Naljaga pooleks arvutasime ka välja meie liikumiskiiruse ajurünnaku ajal - see oli 14 ideed minutis kui arvestada ainult ideede genereerimise aega (35 minutit) või ca 2,3 ideed minutis kui arvestada kogu aega (sh õppimisele kulunud aeg ehk kokku 3 tundi).

Mõlemad tulemused ületavad oluliselt nö vaidlusel põhineval ajurünnakul leitavate ideede hulka ja nende leidmise kiirust.

Soovitused

Peamised soovitused ja nõuanded Sulle, kes soovid ka tõsta oma tiimi ajurünnakul leitud ideede kvaliteeti:

  • Hoia kõrget tempot - meil vaheldusid ideede genereerimise sessioonid ja valimise sessioonid iga 10 minuti tagant s.t. 10 minutit otsisime ideid, 10 minutit selekteerisime, 10 minutit otsisime jälle ideid jne. Erandiks oli üks ideede otsimise sessioon, mis oli 5 minutit. Tempo tagab ideede otsimise spontaansuse ja selle, et inimesed "läheks lahti" ning julgeks hakata ideid loopima. Valimise juures tagab tempo, et arutamisel ei minda liiga detailidesse (mis tavaliselt kipub juhtuma). Jah, saatan on peidus detailides, aga detailselt analüüsitakse vaid tipp ideid (antud juhul top14 ideid) ning seda tehakse peale ajurünnakut, mitte selle ajal. Valimise ja otsimise vaheldumine annab selle, et nö töölaud hoitakse puhtana ning lõpus ei teki tunnet, et korraga on vaja läbi sõeluda ülisuur hulk ideid (meie näites siis 490 ideed).

  • Kasuta ideede genereerimise tehnikaid. Meil olid kasutusel Slipwriting, Scamper, Brainwriting ja daVinci (juhuslik sisend ja assotsiatsioonid). See aitab hoida vajalikku tempot ning tagab, et inimesed töötavad kaasa.

  • Kui Sul on vähe aega, siis võid võtta ka ühe 20 minutilise sessiooni, mis koosneb 10 minutilisest ideede genereerimisest mingi tehnika abil ning sama pikast esmasest välja valimisest. Selline 20 minutline blokk mahub enamasti koosoleku päevakavasse ilma suurema vaevata.


Tuld! :-)