Strateegia koostamine ebakindlal ajal

Vaevalt on vaja seda öelda, aga ettevõtetel on tänases majanduskeskkonnas peaaegu võimatu tulevikku planeerida. Seega on keeruline ka  toimiva strateegia koostamine. Ebakindlad ajad tähendavad stressi ja riski, kuid samavõrra tähendavad need ka võimalusi - just sellistel aegadel jagatakse ümber turuosasid.

Oleme üle 20 aasta aidanud erinevatel organisatsioonidel strateegiaid koostada. Siin postituses jagame nõuandeid, kuidas praegusel ajal oma organisatsiooni strateegia läbi mõelda nii, et sellest oleks kasu.

Koondasime oma strateegia koostamise soovitused kuueks konkreetseks sammuks ja lisasime konkreetsed tööriistad ja metoodika soovitused - ikka selleks, et strateegiline planeerimine oleks sinu meeskonna jaoks lihtsam.

1. samm: otsige muutusi klientide ootustes

Ebakindlas maailmas on sul kaks võimalust:

  1. Mängida kindla peale, et garanteerida ellu jäämine.
  2. Proovida lõigata kasu turuosade ümberjagamisest.
Seee ei ole õige-vale või hea-halb valik. See on valik, mis sõltub omanike ootusest ning ambitsioonist, organisatsioonikultuurist ja mitmest muust asjaolust.

Vaatame just seda teist valikut. Suure edu saavutamine nõuab vaatenurga muutmist - mineviku analüüsimise asemel on kasulikum rohkem mõelda, kuhu kriisi tulemusel sektor areneb ning mida me teha võiks. Kui ajad on heitlikud, siis muutuvad ka inimeste vajadused - küsige endalt, mis on lähitulevikus teie klientide job-to-be-done ehk see peamine väärtus, mida nad Sinu tootelt või teenuselt vajavad? Mida teie kliendid tegelikult praegu vajavad? Kuidas selle tulemusel teie ärisektor võiks muutuda? Need klientide probleemid ja soovid ongi peamiseks inspiratsiooniallikaks.

Job to be done lähenemise paremaks mõistmiseks soovitan vaadata läbi selle lühikese selgituse Harvardi professor Clayton Christianseni poolt:

2. samm: sõnastage ambitsioon

Järgmine samm on sõnastada teie organisatsiooni suur väljakutse või ambitsioonikas eesmärk. See peaks venitama teie ettevõtte väärtuspakkumise senisest laiemaks.

Hea tööriist selleks on Bansi Nagji ja Geoff Tuff loodud ambitsioonimaatriks, millest oli juttu postituses "Ambitsiooni maatriks - innovatsiooni suurim takistus on ...".

strateegia ambitsioon


Paljudes organisatsioonides võivad senisest tegevusest ambitsioonikamad mõtted juba olemas olla - varem need võisid lihtsalt kõrvale jääda kuna need olid senisest tegevustest liiga kaugel. Seega vaadake ka "arhiivi".

3. samm: kaevuge sügavamale kaardistamata territooriumile

Kirjutasime hiljuti Hal Gregerseni soovitusest teha ajurünnaku asemel hoopis küsimusrünnakuid ning proovida küsida nii palju küsimusi kui võimalik.

Küsimuste, mitte vastuste, ajurünnak hõlbustab eelarvamuste kõrvaldamist ja kaardistamata territooriumile sisenemist. Võtke see lähenemine ning kaevuge oma eespool püstitatud väljakutse sügavamatesse kihtidesse ning vaadake, kuhu need teid viivad. Sel viisil lähendes vaatavad sinu inimesed väljakutset mitme uue nurga alt, millele te varem pole mõelnud. 

4. samm: mõelge nagu Jenga mängija

Tead ju Jengat? Selles mängus ehitatakse puuklotsidest torn. Seejärel tõmbab iga mängija sellest tornist klotsi ja asetab selle torni tippu, muutes torni iga korraga ebastabiilsemaks. Kaotaja on see mängija, kelle tegevuse ajal torn kokku kukub.

Jenga kui ideede valideerimise metafoor

Kuidas see metafoor strateegia koostamisega haakub? Klotse valides peab mängija kogu aeg olukorda hindama ning leidma need klotsid, mille ära võtmine on kõige ohtlikum ning tagama, et need oleks nö paigas. Sina mõtle samamoodi - millised eelneva protsessi käigus tehtud oletused on kriitilise tähtsusega ning ei tohi mingil juhul valeks osutuda? Kui need on leitud, tuleb neid valideerida (selleks leiad juhised siit).

5. samm: leppige kokku hästi selged ja mõõdetavad eesmärgid

Eeldades, et eelnev viis teid senisest erineva strateegiani, on kriitilise tähtsusega leppida kokku esimesed laserterava fookusega sammud ning joondada nende taha kogu meeskonna ühine pingutus.

Metoodikaid on erinevaid, meie oleme leidnud töökindla olevat OKR metoodika, mille täpsema ülevaate leiad siit. Lisaks fookusele annab see ka mõõdetavuse. Mõõdikuid läheb eelkõige vaja edukuse hindamiseks ja infovahetuse efektiivsena hoidmiseks.

6. samm: hoolitsege, et infovahetus nende eesmärkide poole liikumise osas oleks ülihea

Sinu organisatsioon peab olema vilgas, vaid kord kuus või kord kvaralis tulemuste jälgimine seda ei taga - vaja on hoida pilk peal jooksvalt. Meie soovtame nädalast tsüklit - meeskond peaks minimaalselt kord nädalas vaatama ühiselt üle kui kaugel keegi on. Selleks, et see ei muutuks ajaraiskamiseks ei tohi ülevaade minna liiga detailseks, vaid peab lähtuma laserteravate eesmärkide mõõdikutest.

Piisab kui iga koosolekul osaleja saab 3 minuti, mille jooksul ta ütleb:

  • Mida ta eelmine nädal saavutas? 
  • Millised olid väljakutsed, kus ta vajab abi?
  • Mida see nädal plaanib saavutada?

Kokkuvõte

Strateegia koostamisel takerduvad ettevõtted liiga sageli oma võimetesse, keskendudes küsimusele, mida nad praegu teevad ja kuidas saaksid seda paremini teha. Selle asemel mõelge lennukamalt ja mängige erinevate võimalustega.

Seejärel viige läbi eespool kirjeldatud miniajurünnakud, mis aitavad defineerida nii olukorra kui strateegilised valikud, millele peate keskenduma.

Ja hoolitsege, et see protsess ei veniks liiga pikaks, sest keerulistel aegadel peab liikuma kiirelt.


Me aitame teil strateegia koostada. Võta ühendust ja arutame, kas me saame abiks olla.