Innovatsioon? Kuidas päriselt panna meeskond loovaid ja nutikaid ideid leidma? 6 nõuannet (ja palju viiteid)

Kuidas luua innovatsiooni eeldusi ning panna meeskonnaliikmed julgemalt mõtlema?

Paljud juhid on sageli silmitsi selle väljakutsega, sest inimesed on hõivatud, kalendrid on tihedalt täis, harjumuste jõud on suur ning muudatusi juhtida ja algatada on keeruline. Aga innovatsioon vajab aega ja süvenemist. Kuidas seda aega leida ja panna meeskond süvenema?

Samuti on raske lasta lahti oletustest vajaduste, turu ja klientide kohta, mis kunagi kehtisid, aga enam ei pruugi. Seetõttu toimuvad mõnigi kord toimuvad innovatsiooni otsides näilised ajurünnakud – inimesed küsivad vanu küsimusi ja pakuvad vanu ideid, sest need on turvalised, sest nendega ei saa ennast teiste ees lolliks teha.

Koroona ja kaugtöö lisandumine ei ole ajurünnakute korraldamist lihtsamaks teinud. Oluliste ajurünnakute edasi lükkamine ei ole ka lahendus, sest esiteks määramatus ilmselt ei vähene ja teiseks võib täna juba päris kindlalt väita, et enamus organisatsioonide jaoks on hübriid- ja kaugtöö tulnud, et jääda.

Mida saab siis juht teha innovatsiooni ja loomingulise mõtlemise julgustamiseks?

Panime kirja kuus soovitust, mille rakendamine aitab ajurünnakul paremaid tulemusi saavutada.

Innovatsioon ei teki juhuslikult, vaid seda tuleb luua


Ajurünnak ei ole koosolek, vaid protsess ja hoiak

Innovatsioon ja selle eelduseks olev loov mõtlemine ei toimu kokkulepitud ajal käsu korras. Enne ajurünnaku pidamist hoolitsege, et osalejad saaks aru vajadusest - põhjendage neile kindlasti olukorra möödapääsmatust ja uuenduslike ideede vajadust selle konkreetse väljakutse osas. Võimalusel jagage asjakohast taustateadmist teema, trendide jmt kohta - see annab uutele ideedele "kütust".

Eeltööna tuleks üheselt defineerida ka ajurünnaku fookus – millega kavatsete tegeleda ja millega seekord mitte. See aitab kõigil aega säästa ning olla keskendunud. Abiks võib siinkohal olla ka pilgu peale viskamisest McKinsey efektiivse koosoleku nõuannetele.

Innovatsiooni otsimiseks töötage kitsa fookusega meeskondades

Süvitsi mõtlemise julgustamiseks kaaluge ajurünnaku teema jagamist väiksemateks osadeks, nii et iga väike meeskond saaks keskenduda ühele eraldiseisvale tükile. Jaotamine võib toimuda piirkonna, tootesarja, klienditüübi või muude muutujate järgi, sõltuvalt väljakutse ulatusest ja keerukusest. Näiteks kui olete džinnitootja, kes on mures müügikäibe langemise pärast, siis võib üks meeskond mõelda pakendamisele, teine kommunikatsioonile, kolmas brändile, neljas müügikanalitele jne. Polegi vist vaja mainida, et need peaks olema segameeskonnad – turundusega ei tegeleks ainult turundusinimesed jne. 

See kehtib ka persoona ja klienditeekonna kohta - selle asemel, et lihtsalt mõelda kliendi tasemel, jagage see näiteks ajaliselt – üks meeskond vaatab teenuse kasutamisele eelnevaid samme, teine teenuse kasutamist ja kolmas samme pärast teenuse kasutamist. Sel viisil avastate suurema tõenäosusega uusi ja põnevaid võimalusi.

Otsige innovatsiooni jaoks inspiratsiooni mujalt

Üks lihtne viis uute mõtteviiside käivitamiseks on otsida näiteid teistest tööstusharudest. Vaadates kuidas teistes valdkondades on analoogset probleemi lahendatud ja milliseid innovaatilisi lahendusi leitud, puutub teie meeskond kokku ebatraditsioonilisemate lähenemisviisidega.

Eeltööna võite paluda igal osalejal uurida enne ajurünnakut ja tuua kaasa oma juhtumiuuring mõnest teisest valdkonnast. Samuti tasub uurida, kuidas teie tööstusharu toimib teistes riikides, mis on olnud suuremad läbikukkumised ja milline innovatsioon on olnud edukas. Jagage neid teadmisi omavahel ajurünnaku esimeses etapis, arutage.

Seadke eeldusi kahtluse alla

Ei ole olemas suuremat innovatsiooni takistust kui hoiak ma-tean-kuidas-see-äri-toimub. Pika ajalooga meeskonnal on lihtne takerduda kliendi ja turuga seotud eelarvamustesse, tajuvigadesse või aegunud faktidesse. Ilmekalt kirjeldab seda inimlikku käitumist Hans Rosling oma raamatus Faktitäius.

Tajuvigade, oletuste ja eelarvamuste vastu võitlemiseks laske osalejatel loetleda kõik oma eeldused, pange need kirja ning linkige kas olemasolevate tõendite või nende kinnitamiseks vajalike uute jõupingutustega. Nii vähendate kontrollimatutele eeldustele tuginemist.

Oluline on lasta probleemi vaadata värske pilguga. Oletame, et soovite mitme tootesarja puhul kliendikogemust parandada. Miks mitte vahetada ajurünnaku ajaks tootemeeskonnad ja tooted ära? Töötades toote kallal, mis tavaliselt ei kuulu osaleja pädevusse (omades muidugi piisavalt teadmisi ja kogemusi, et suuta anda oluline panus), on väiksem tõenäosus, et takerdutakse vanadesse harjumustesse ja kallutatud mõtlemisesse.

Jätke aega individuaalsete ideede leidmiseks

Uuringud ütlevad, et ainult kollektiivne ajurünnak ei tööta. Samas on innovatsiooni sündimise eelduseks võimalus ideid teistega "põrgatada" (kuula meie podcasti Jaan Aruga sellele teemal). Seega on eduka tulemuse saavutamise vältimatu eeldus meeskondliku ja individuaalse töö kombineerimine.

Nagu eespool kirjutasime, nõuab innovatsioon sisendit erinevatelt tööstusharudelt, piirkondadelt ja ettevõtte funktsioonidelt. Selle kogumiseks, sünteesimiseks ning uute ideede leidmiseks vajab iga meeskonnaliige omaette mõtlemiseks aega ja ruumi. Ükskõik, kas see juhtub eeltööna või ajurünnaku ajal, aga võimaldage kindlasti aega individuaalsete ideede leidmiseks. Ja mis kõige tähtsam, pange inimesed vastutama, näiteks paludes kirjalikke vastuseid. Sel juhul andke ka selged juhised, et nad teaksid, kuidas oma mõtteid struktureerida.

Ja veel - aja võtmine kehtib ka terve meeskonna kohta. Ideaalis sõitke kuskile välja ja tehke ajurünnakust eraldi meeskonnaüritus.

Vahetage vaatenurka ja sõnastage küsimus uuesti

Loovus ja innovatsioon on sageli perspektiivi küsimus. Uusi nutikaid ideid saab ärgitada ka näidates probleemi teise nurga alt. Võite paluda osalejatel kehastuda konkurendiks ja mõelda kuidas nemad ülesande defineeriks? Või segmenteerige turg uudsel viisil ja mõelge, kas sel juhul tekib uusi sihtgruppide „klastreid“? Kas näete kliente, kelle vajadusi ei rahuldata? Millised lahendused võiksid selle lünga täita? Kas soovite nüüd küsimust teisiti sõnastada?

Kokkuvõtteks

Oleme harjunud mõnesid inimesi pidama loovamateks kui teisi – nad märkavad võimalusi, nendel on üllatavamad lahendused. See on üks suuremaid loovusega seotud müüte - tegelikult on uuendusmeelsus mõtlemismuster, mitte DNA ning seda saab õpetada ja treenida kogu organisatsioonis.

Eespool kirjeldatud põhimõtteid omaks võttes on teie meeskond enamustest konkurentidest paremini valmis teisiti mõtlema ja nutikaid lahendusi leidma. Tõsi, ideede leidmine on alles pool võitu, teine pool on parimate ideede välja valimine. Kirjutasisme sellest põhjalikult siin: "Ambitsiooni maatriks - innovatsiooni suurim takistus on heade ideede ära tundmine, mitte ideede puudus"


Me aitame ideed kasvama panna ja innovatsiooni luua. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.