Harvardi uuring: ajurünnak toimib ainult siis kui grupitöö vaheldub individuaalsega

Maailm on täis tõendeid selle kohta, et Alex Osborn eksis kui umbes 60 aastat tagasi veenis maailma, et tema loodud ajurünnaku metoodika on tõhus viis ideid genereerida. 


On palju uuringuid, mis eeltoodud väidet kinnitavad. Üldine tulemus on, et klassikalisel ajurünnakul küll grupi poolt loodud ideede hulk kasvab, kuid kvaliteet langeb.

Mida siis teha? Panna inimesed ainult üksi mõtlema ei tundu intuitiivselt õige. Harvardi teadlased uurisid vastuse leidmiseks kolme grupi ideede hulka ja kvaliteeti. Esimeses grupis töötasid kõik üksinda, teises otsiti ideid ühiselt ja kolmandas kombineeriti ühist arutelu aega iseseisva mõtlemisega. 

Tulemus oli huvitav - kui grupi tugevamad ja nõrgemad liikmed suhtlesid kogu aeg (teine grupp ehk nn klassikaline ajurünnak), siis nõrgemad kohandusid tugevamate järgi hakates neid kopeerima, mille tulemusel nende väljaütlemisi ignoreeriti. Kui aga töötati kolmanda grupi režiimis - vahepeal suheldi ja vahepeal mõeldi iseseisvalt - ei jõudnud nõrgemad tugevamate järgi joonduda ning nende väljaütlemised aitasid tugevamatel oma ideid veel paremaks teha ning see grupp oli selgelt kõige tugevam.

Niisiis - parimate ideede leidmiseks sobilik töökorraldus kombineerib vaheldumisi töötajate omavahelist suhtlust ning katkestusteta iseseisvat mõtlemise aega. Sealjuures ei ole suhtluseks ka tingimata vajalik ühes ruumis olla.  

Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.