Harvard Business Review: Ajurünnakutel on postiivne mõju meeskonnatööle

Kas teadsid, et kui inimesed panna koos midagi looma, hakkavad nad üksteist rohkem väärtustama ning selle tulemusel paraneb meeskonnatöö? Just selle tulemuseni jõudis üks värske uuring, mida HBR refereeris.

Ühine loomeprotsess parandab meeskonnatööd

Paljud varasemad uurimustööd on näidanud, et positiivsed sotsiaalsed suhted meeskonnas soodustavad loovate ideede leidmist ajurünnakul. 

Mainitud värske uuringu läbiviijaid huvitas aga täpselt vastupidine - kas ühine loomeprotsess võib tuua kolleege üksteisele lähemale ja parandada koostööd meeskonnas?

meeskonnatöö

Uurijad viisid esmalt läbi eksperimendi, kus 10 päeva jooksul jagati 151 osalejat juhuslikkuse alusel loovasse gruppi (kus neil paluti meeskonnana konkreetsele probleemile loovaid lahendusi leida) või neutraalsesse gruppi (kus nad tegelesid igapäevaste ülesannetega).

Uuringu teises etapis viidi läbi kolm eksperimenti, kus osales kokku üle 1300 inimese, kes pidid täitma erinevaid loovülesandeid - leidma tootele uusi kasutusviise ning töötama välja uusi personalijuhtimisega seotud protsesse.


Igal õhtul paluti osalejatel konkreetse küsimustiku abil hinnata suhteid meeskonnas. Selgus, et loovatel päevadel tundsid osalejad end sotsiaalselt lähedasematena, nendel päevadel esines meeskonnas vähem ebaviisakat käitumist ning loovülesannete täitmine pani osalejad mõistma kolleegide olulisust ning nende rolle meeskonnatöös.

Juhid, kasutage meeskonnatöö parandamiseks rohkem loovuse jõudu

Kuigi arvamus, et läbimurdelised ideed tekivad üksiku loova geeniuse peas, on levinud, ei vasta see tõele. Loovus on sotsiaalne protsess (oleme sellest varem kirjutanud siin) - töötajad jagavad omavahel ideid, arendavad üksteise ideid edasi, annavad tagasisidet ning liiguvad sellise meeskonnatöö tulemusel samm-sammult läbimurde poole. 

Uuringu läbiviijad usuvad, et just see - loomeprotsessi sotsiaalne olemus - ongi võti, miks loovus soodustab positiivseid suhteid töötajate vahel ning on tõhus viis organisatsioonisisese ebaviisakuse vähendamiseks.

Põhinedes oma uuringule soovitavad autorid juhtidel kasutada rohkem nö loovuse jõudu - näiteks tasub alles kujunevale meeskonnale anda lahendamiseks loovust nõudvaid ülesandeid. See aitab luua ja tugevdada meeskonnaliikmete vahelisi sotsiaalseid sidemeid.

Loovülesannete kasutamise kriitilisteks eeldusteks on aga toetatava keskkonna loomine - loovus toetab sotsiaalseid suhteid eelkõige keskkondades, kus töötajad tunnevad ennast ideid jagades turvaliselt ning kus julgustatakse eksperimenteerimist, mitte ei karistata vigade eest.


Panime koos Wanderlustiga kokku meeskonnaürituse, mis aitab loovuse rakendada meeskonnatöö hüvanguks.

 

VAATA PROGRAMMI