Kuus müüti loovusest

loovuse müüdid
Kui palju on Sinu firmas loovust?

Arvad, et vähesed inimesed on tõeliselt loovad ning suudavad arukaid ideid pakkuda?

Sa ei saa rohkem eksida väidab Teresa Amabile Harvard Business School-ist. Ta on uurinud loovust ärimaailmas enam kui 30 aastat ja toob mainekas äriajakirjas Fast Company välja kuus kõige enamlevinud müüti loovuse kohta:
Müüt nr.1: Loovad on vaid loovinimesed. 
  • Kõik uuringud on näidanud, et igaüks suudab olla loov ja teha loovtööd.
Müüt nr. 2: Rahaga on võimalik motiveerida inimesi loov olema.
  • Teaduslikud uuringud on tõestanud, et töötajad, kes väidavad end olevat motiveeritud rahast, on väga harva loovad. Olulised loovuse soodustajad on hoopis keskkond ja tunnustus.
Müüt nr. 3: Ajanappus on loovuse kütus. 
  • Raske on leida midagi, mis oleks vähem õige! Uuring ütleb, et ajahädas inimene ei ole loominguline ning ta ei suuda seda olla veel paar päeva hiljemgi.
Müüt nr. 4: Hirm ja depressioon vallandavad loovuse.
  • Testid näitavad, et rõõm ja armastus seostuvad loovusega, aga mitte hirm. 
Müüt nr. 5: Võistluses tekib koostöö
  • Vastupidi – kõige loovamad on meeskonnad, kus pidevalt jagatakse ja arutatakse uusi ideid.
Müüt nr. 6: Töötjad on kreatiivsemad peale koondamislainet.
  • Saneerimised, koondamised ja teised sellised protsessid tekitavad töötajates negatiivseid emotsioone ja pärsivad loovust mitmeks kuuks.

Neli loovuse nõuannet: 
  1. Kui ajagraafik on pingeline, siis eemalda kõik segavad mõjurid.
  2. Suhtu kaastöötajate probleemidesse arusaamise ja toetusega.
  3. Tunnusta avalikult ja pidevalt neid, kes tulevad headele ideedele.
  4. Hoolitse infoliikumise eest ka kriisiolukorras.
Rohkem nõuandeid vaata sellest põhjalikust postitusest.

Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.