Mõtlemise hackathon ehk thinkathon

Kellele ja mille jaoks?

Arenguhüpet otsivale meeskonnale, kes soovib kolmeks päevaks astuda välja igapäevasest tormamisest ning mõelda oma äri hetkeolukorrale ning teha tootearenduse ja strateegilise juhtimise valikuid ja omavahelisi kokkuleppeid nende valikute elluviimise osas.

Ülevaade töökorraldusest

Thinkathon ehk mõtlemise hackathon on meie loodud formaat, mis paneb meeskonnad oma äri kriitilise pilguga üle vaatama ja arendusvõimalusi leidma. Meie teeme thikathone kahes valdkonnas: 

 1. toote- ja teenusearendus ning 
 2. strateegiline planeerimine. 

Thinkathon toimub meie stuudios ja seda viib läbi 18 aastase ärikonsultatsiooni kogemusega Indrek Maripuu.

Thinkathon on kolmepäevase aktiivse töötoa formaat, kus kombineerime mõtlemise tööriistu, loovat keskkonda ning hoolega valitud vabaajategevusi. Kuigi me detailide tasemel loome iga kliendi jaoks programmi uuesti lähtuvalt tema konkreetsest vajadusest, sisaldavad need kolm päeva alati järgmisi elemente:

 • 3 intensiivset tööpäeva väljakutse süsteemseks arutamiseks, lahenduste otsimiseks ja otsuste vastu võtmiseks
 • hoolega läbimõeldud keskkond, mis toetab süvenemist ja loovat probleemilahendamist
 • unikaalsed ja hoolega valitud vabaajategevused, mis samuti toetavad eesmärkide saavutamist
 • suurepärane toit, puuviljad ja piiramatu kohv 
 • saun ja majutus

Tootearenduse thinkathon

Teemad:
 • Toote- või teenusearenduse väljakutse defineerimine
 • Disainikriteeriumid
 • Ideede genereerimine ja arendamine
 • Kontseptsiooni loomine (sh ärimudel)
 • Valideerimise planeerimine ja teostamine (sh OKR)
Tulemus:
 • Esmane toote või teenuse idee koos järgmiste sammudega.

Strateegia thinkathon

Teemad:
 • Hetkeolukorra analüüs (sise- ja väliskeskkond, missioon, visioon)
 • Ambitsiooni disain ja müügieesmärgid
 • Persoonad ja nende vajadused, klienditeekonnad
 • Eristumine ja valideerimine ning ärimudel
 • Strateegilised sammud (sh OKR, tegevused, ressursid ja võimekused)
Tulemus:
 • Järgmise perioodi (nt 3 aastat) kokkulepitud strateegia koos järgmiste sammudega

Miks meie?

Vastus on lihtne:
 • Esiteks on meil 18 aastane ärikonsultatsiooni kogemus.
 • Teiseks on see mugav täislahendus - testitud metoodika, vinge keskkond, professionaalsed vabaaja teenused ja väljapaistvalt hea toit.

Metoodika

 • Täpselt Sinu vajadustele vastava töötoa disainimiseks kohtume ja süveneme Sinu vajadustesse. Vajadusel viime läbi intervjuud meeskonna ja klientidega. Seejärel koostame Sulle esmase pakkumise.
 • Me anname Sinu meeskonnale just selle väljakutse jaoks sobivad mõtlemise tööriistad ning juhime arutelusid, et tagada parimale tulemusele jõudmine.
 • Töö põhineb disainmõtlemisel ja meie nelja rolli mudelil. Tööriistad, mida mudel sisaldab, sobivad ideede genereerimiseks ja arendamiseks, aga ka nende valideerimiseks ja ärilise potentsiaali hindamiseks. Loomulikult ei lõppe tootearenduse ega strateegia thinkathon enne kui järgmised sammud on meeskonnaliikmete vahel kokku lepitud.
 • Me oleme koostööusku, aga praktikutena me teame, et parim tulemus saavutatakse siis kui kombineeritakse individuaalset ja meeskondliku töötamist. 
On erakordselt oluline, et kõik osalejad tahavad kaasa mõelda ning on valmis pingutama, et uusi võimalusi otsida ja leida. Kaasalohisejad tapavad loovuse.

Mis on edu valem?

Väärtuse loobki see tervik, mis koosneb katkestustevabast ning loovust ergutavaks disainitud keskkonnast, spetsiaalselt kliendist lähtuvalt valitud mõtlemise tehnikatest ja looduskeskkonnast.

Miks vajalik?

Me oleme aastate jooksul aidanud paljudel meeskondadel innoveerida - nii tootearenduses kui strateegilises planeerimises. Peaaegu alati on meeskondadele suurimaks takistuseks nii-on-ju-alati-tehtud mõtteviisist lahti laskmine ning uutele võimalustele keskendumine. Meie usume, et selle mõtteviisiga ettevõtted ei jää järgmise kümnendi jooksul enam ellu - vilkad ja uuenduslikud lükkavad nad turult välja.

Uusi tooteid, teenuseid ega strateegiat ei saa arendada tund või paar koosolekul istudes, asju arutades ja siis uuesti oma igapäevastesse e-kirjadesse, tähtaegadesse ja tööülesannetesse uppudes. Seda saab teha katkestuste vabas keskkonnas meeskonnaga süvenedes, klientidelt õppides, olukorda analüüsides ning fantaseerides, ennast ebakindlas olukorras mugavalt tundes, ideid valideerides ja otsuseid vastu võttes.

Mida nüüd edasi teha?

Võta alloleva vormi kaudu ühendust, täpsustame ühiselt Sinu vajaduse ning me teeme omapoolse hinnapakkumise. Siis saad otsustada. Lihtne!
Email again: