Kommenteeri

Teenusedisaini infograafik: küsi õigeid küsimusi

Joonistasime ühe infograafiku teenusedisaini ABC kohta. Hea punkt, kust liikvele minna, et seda maailma uurima hakata.

Mis loom see teenusedisain üldse on?

Teenusedisaini eesmärk on arendada ettevõtte teenuseid lähtuvalt kliendivajadusest, kasutades selleks sama töömetoodikat, mida seni on rakendatud eelkõige toodete, pakendite ja näiteks veebilehtede disainimisel.

Koos teenuste osakaalu kasvamisega kaasaegases majanduses kasvab ka teenuste disainimise olulisus - see aitab välja mõelda, visualiseerida ja käivitada teenuseid, mida varem turul polnud ning mis reaalselt lahendavad lõpptarbijate jaoks olulisi probleeme. Teenus on hästi disainitud kui see loob lõppkasutaja positiivse kogemuse kogu teenuse osutamise protsessi vältel – alates vajaduse tunnetamisest kuni sõbrale soovitamiseni.

Miks see oluline on?

Nagu eespool öeldud - teenuste osakaal kasvab majanduses kiiresti ning koos sellega kasvab ka reaalne vajadus teenuste põhjalikuma läbimõtlemise järgi. Aga laseme numbritel kõneleda:

  • Eurostati andmetel moodustas teenusmajandus 2009. aastal Eestis 70,5% kogu majanduses loodud lisandväärtusest, millega paigutus Euroopa riikide seas keskmike sekka.

  • Eestis oli 2009 aastal teenusmajanduse harudes hõivatud 65 % kõigist töötajatest. Taanis on teenusmajanduse harudes hõivatud 79% hõivatutest, Suurbritannias 81%, Rootsis 77%, Soomes 73% jne.


Kelle teenuseid saab disainida?

Teenusedisainist saavad kasu kõik organisatsioonid, kes teenuseid pakuvad. Ei ole vahet, kas tegemist on era- või avaliku sektoriga või mis valdkonnas teenusepakkuja tegutseb.

Lisa kommentaar

Email again: