Kuidas luua toimiv idee elluviimise strateegia?

Eelmises postituses oli juttu idee elluviimise 8 sammust - see vaatas kuidas suunata grupp ideed elluviima. Allpool on välja toodud mõtted, mida Eli Goldratt soovitas silmas pidada kui soovime inimestele muudatusi "maha müüa".

Goldratt leidis, et väide „Inimesed ei taha muutusi“ on müüt. Korrektne on öelda, et inimesed ei taha muutusi, millest nad ei saa aru või mis ei ole nendele kasulik.

Sellest tulenevalt tuleb elluviimise planeerimisel arvestada iga olulise inimese puhul nelja faktoriga (vt joonis):

  • Muudatusest tulenev võimalik kasu just selle inimese jaoks - mida ta saab kui muudatus edukalt sisse viiakse.

  • Tema riskide ja pingutuse suurus - võimalik kasu võib küll üksikuna olla atraktiivne, aga kuidas see tundub kui seda võrrelda pingutuse suurusega ning riskiga?

  • Millised on inimese "pühad lehmad" ehk olulised asjad / väärtused / harjumused, millest just tema mingil juhul loobuda ei taha?

  • Mis juhtub kui muudatust ei tehta? Mis muutub siis halvemaks just selle konkreetse inimese jaoks?

Kui need küsimused vastatud, siis on Sinu ülesanne lihtne - esimese ja neljanda punkti asju (kasu ja ohtu) tuleb suurendada, teise punkti asju (riskid) vähendada ning garanteerida, et kolmanda punkti asju (nn pühad lehmad) ei muudeta või muudetakse minimaalselt. Oluline on, nagu juba aru said, vastata nendele küsimustele iga inimese kohta eraldi.

Suur töö?

Aga muidugi! :-).