Sääsed, puugid ja saavutusvõime

Mõnikord on looduses vahva. Teine kord jälle ei tundu looduses kolamine mitte just esmaklassiline ajaviide - sääsed ja puugid pole just meeldivaimad kaaslased. Samas tõestab teadusuuring, et ka lühike looduses viibimine aitab aju tõhusamalt tööle panna.
Psühholoog Ruth Ann Atchley (University of Kansas) koos kolleegidega jõudis oma uuringus järeldusele, et isegi väike looduses viibimine muudab inimese loovamaks, õnnelikumaks ning parandab keskendumisvõimet.

Uuring leidis, igas vanuses matkajatest koostatud testgruppide liikmed  olid võrdlusgruppide liikmetest koguni 50% paremad loovülesannete lahendajad. "Uuring näitas ka, et kasutegur on seda suurem, mida kauem looduses ollakse," ütleb dr. Atchley. "Märkimisväärne hüpe tulemustes tuleb peale kolme päeva looduses veetmist."

"Mine metsa!" tundub tegelikult nüüd päris aruka soovitusena, eks :-).

Loe täpsemalt: Huffington Post