Disainiprojekti tulemused

Kirjutasime kaks kuud tagasi, et plaanime koos Eesti Noorsootöö Keskusega ühe pilootprojekti käigus kaasata kolme valdkonna eksperte ja erialaliite, et ühiselt mõelda milliseid simulatsioone võiks teha, et aidata noortel teha teadlikumaid karjäärivalikuid.

Siin on parimad ideed.