Loosungid raiskavad Su meeskonna aega

Peale ideede genereerimise lõppu võtke mõni minut ja vaadake, kas kirja saanud ideed on loosungid või sisaldavad ka ettepanekut kuidas asi ära teha?

Mida paremat tööd olete teinud, seda vähem on loosungeid.

Mida ma pean silmas loosungite all? Näiteks tootearenduse ajurünnakul pakub keegi: "Peaksime lühendama tootmisele kuluvat aega." Tore ettepanek, millele vaevalt, et keegi vastu vaidleb - alati on hea kui saab tootmise kulusid vähendada.

Häda on aga selles, et siin pole kopka eestki sees nägemust kuidas seda teha.

Loosungid on ajaraiskajad - rakendatavus on ümmargune null, aga kõik arutavad suure hooga, sest teema on loosungitel tavaliselt oluline.

Soovitus on lihtne: ärge üldistage ega proovige liiga palju ideid kokku panna. Loosungite hulk väheneb selle tulemusel oluliselt.

Loosungite tuvastamise testküsimus on lihtne: "Kas sellele ideele on
võimalik määrata tähtaeg ja vastutaja?" Kui on võimalik, siis ei ole
tegemist loosungiga.

Kui aga loosungeid satub sisse, siis on Sul kaks võimalust:

  • visake need minema;

  • võtke loosung ette ja tehke selle peale eraldi ajurünnak - eelneva näite põhjal oleks siis uue ajurünnaku küsimus: "Kuidas saaksime lühendada tootmisele kuluvat aega?"