Grupimõtlemine ja kohandumine teiste järgi

Kes meist tunnistaks, et käitub kollektiivis pigem vastavalt teiste ootustele kui enda soovidele? Naljalt vist mitte keegi.

Newcastle ülikooli uurija Melissa Bateson väidab oma uuringu põhjal, et kui me kasvõi arvame, et keegi meid jälgib, siis me muudame oma käitumist väga oluliselt.
Ta paigutas ühe organisatsiooni kohvinurka uue hinnakirja, mille ülemisesse äärde olid joonistatud silmad ning jälgis kui paju inimesed kohvi eest raha maksid (kohvi võtmine oli vaba, maksmine toimus südametunnistuse järgi). Seejärel vahetas ta hinnakirja sellise vastu, kus silmade asemel olid lilled. Ta kordas testi erinevates firmades ja erinevate motiividega.

Tulemused?

Silmadega hinnakirja puhul maksid inimesed kohvi eest rohkem.

Bateson põhjendabki seda sellega, et silmadega hinnakirja puhul tekkis inimestel alateadlikult tunne, et neid jälgitakse ning seetõttu nad tundsid, et peavad kohvi eest õiglaselt tasuma.

Nii palju siis iseseisvast mõtlemisest ja enesekindlast käitumisest :-).

Point ajurünnaku jaoks? Kui vähegi võimalik, siis kasuta kirjalikku tehnikat ideede korjamiseks või lase inimestel vähemalt enne suulist ajurünnakut oma ideed kirja panna - nii talitades suurendad oluliselt tõenäosust, et inimesed räägivad rohkem oma ideid ja kohanduvad vähem grupi järgi.