Kommenteeri

4 nõuannet kuidas viia SWOT analüüs läbi nii, et sellest on kasu ning et see annab Sulle sisendit tegevuskavasse

SWOT-analüüs üks tõsisemaid esikoha pretendente kui keegi korraldaks võistluse, et leida kõige rohkem üleekspluateeritud ja valesti kasutatud "tööriist" juhtimise valdkonnas. SWOTi kohtab pea igas äri- ja strateegiaplaanis ja kohati on see isegi nõutud kui eriti tähtis asi :-).


Ega SWOT pole ju paha vahend, aga sageli on analüüs tehtud vigaselt või pole selleni üldse jõutud.

Üks enamlevinud vigu on SWOT maatriksi vale kasutamine – see täidetakse valesti, täitmisel ei olda objektiivsed ning töö lõpetakse enne, kui see tegelikult valmis on.

Ja kindlasti ei ole SWOT küll mingi imerelv, mille abil saaks diagnoosida kõiki organisatsiooni ees seisvaid tänaseid ja homseid probleeme, aga õige kasutuse korral on tegemist siiski väga tõhusa tööriistaga. 

Nõuanne #1: SWOT analüüs on kasulik siis kui sisestad info õigetesse lahtritesse

Meeskond koguneb ning selgitab ajurünnaku käigus välja organisatsiooni tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused. Siin tehakse sageli kaks esimest viga. Esimene viga on, et SWOT maatriksis ei paigutata tegureid õige nimetaja alla. Oluline on jälgida, et tugevused ja nõrkused tuleneksid ettevõtte sisekeskkonnast ning ohud ja võimalused väliskeskkonnast (ehk need asjad, mille toimumist meie ise mõjutada ei saa).

Nõuanne #2: olge ausad

Teine viga on, et enda vastu ei olda ausad. Sageli kiputakse pilti ilustama – kõiki ohtusid ei panda kirja ja tugevusi mõeldakse juurde. Selle vältimiseks on oluline ajurünnaku käigus kirja pandud tegurid hiljem veel kord kriitiliselt üle vaadata ja veenduda nende tõepärasuses.

Nõuanne #3: vaadake asju kliendi vaatenurgast

Tugevused ja nõrkused tuleb kirja panna kliendi vaatest - kui ikka kliendi arvates see ei ole teie tugevus, siis seda ka kirja ei panda. Või kui klient arvab, et sama tugevus on ka konkurentidel, siis ei ole tegemist tugevusega, vaid nn piletiga turule. Jällegi pole seda mõtet kirja panna.

Nõuanne #4: analüüs peab ikka ka järgnema

Järgmine viga tehakse tihti sellega, kui pärast mõjutajate väljaselgitamist arvatakse, et töö on valmis. Saadud informatsiooni ei kasutata tegevusplaanide koostamise sisendinfona, vaid seda peetakse juba lõpptulemuseks. SWOT on tegelikult tööriist, mis aitab koguda ja süstematiseerida "toorinfot", millega on vaja tööd edasi teha.

Sellisel moel korrastatud mõtted annavad ettevõtte juhtidele oluliselt parema pildi hetkeolukorrast ning on suurepärane alusinformatsioon ettevõtte edasiste tegevuste sõnastamiseks.

Analüüsimiseks on vaja esmalt valida igast valdkonnast 4-6 kõige olulisemat tegurit. Tugevuste ja nõrkuste osas valige need lähtuvalt kliendi vaatenurgast. Ohtude ja võimaluste juures valige need, mille mõju ja tõenäosus on teie jaoks kõige suuremad. 

Seejärel vastake järgmistele küsimustele:
  1. Kas oma tugevusi kasutades oleme võimelised ära kasutama avanevaid võimalusi
  2. Kas oma tugevustele toetudes oleme võimelised vastu seisma välistele ohtudele
  3. Ega meie sisemised nõrkused ei takista meil väliseid võimalusi enda kasukas pöörata?
  4. Ega meie sisemised nõrkused ei tee meid väliste ohtude tõttu kergesti haavatavaks?

Viimase sammuna arutage, kas tugevused on piisavad, et nendest kujuneks pikaajalised konkurentsieelised ning kas nõrkused on piisavalt minimeeritud või on vaja nendega veel vaeva näha? 

Ainult nii on SWOT analüüsist päriselt kasu!


Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.

Lisa kommentaar

Email again: