Kuidas vältida sisutühjasid arutelusid?

cleaner
Kas oled kordki tulnud koosolekult ja küsinud endalt, et mida kuradit me seal tegime ning kas see oli väärt sellele kulutatud aega? Olete lahendanud küsimust, mida võib olla hetkel polegi vaja lahendada? Või pole vaja lahendada selle seltskonnaga?

Kui küsimus ja seltskond olid õiged, siis võis see kripeldus tekkida kuna lahendused, mis "leiti" olid need samad, mida oled kohvinurgas juba tüdimuseni kuulnud.

Allpool paar minu tähelepanekut, mis selliseid tagajärgi ennetada aitavad.

Küsi endalt, kas küsimust on vaja täna lahendada? 

Peale uue kontorihoone valmimist küsisid töömehed maastikuarhitektilt, et kuhu kõnniteed tuleb teha ja kuhu haljasalad. Unustage kõnniteed ning tehke igale poole haljasalad, vastas maastikuarhitekt. Järgmisel aastal kui inimesed olid murule rajad sisse käinud lasi ta nende radade asemel kõnniteed rajada. Sai ühtaegu ilus ja praktiline.

Äkki saate mingi osa küsimuse lahendamisest edasi lükata kuna tulevikus leiate suure tõenäosusega etema lahenduse?

Hoidke fookust - "aknapesija" aitab seda teha!

Ajurünnak vajab lisaks suurepärasele läbiviijale (ja mõnikord ka sekretärile) "aknapesijat". "Aknapesija" ülesanne on analoogne narri rollile õukonnas - ta küsib küsimusi, mida teised liiga lapsikuks või ebasobivaks peavad. Ta võib kahtluse alla seada nii teema, mida arutatakse kui ka lahendused mida leitakse. Sellised küsimused võivad mõnikord olla need, mis väga täpselt paika loksunud hierarhiaga meeskonnas aitavad seltskonna stampidest lahti raputada ja mõtted värsketele radadele suunata.

Parkige vanad ideed ära!

Enne ajurünnaku loova osa algust, aga peale seda kui teema on formuleeritud, jagage igale osalejale puhas leht paberit ja "parkige" sinna kõik ideed, mis osalejatel juba enne algust vaatlusaluse küsimuse vastustena olemas on. Seejärel leppige kokku, et neid ideid ei kasutata enne kui koosolek läbi on.

Sel viisil loote paremad eeldused, et tõepoolest uusi ideid otsite. Võtke need vanad ideed appi kui hakkate järgmisi samme kokku leppima - edasised tegevused valige välja ikka kõikide olemasolevate ideede seast.

Võite lisaks anda ka teise paberi, kuhu inimesed saavad kirja panna kõik nende peas "tiirlevad" aktuaalsed tööprobleemid ja -mõtted - kellel on selleks mõni saatmata jäänud või vastu võetud e-kiri, kellel eelarve küsimused või tegemata telefonikõned jne. Ka see aitab aju eelseisva jaoks "puhastada" - to-do list on paberil, midagi ei unune ning saate täielikult keskenduda sellele miks kokku tuldi.

Kolm lihtsat sammu, aga kasu on suur. Proovi!

Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.