Mõttemuster: mugavus - teen nagu teised


Meil kõigil on terve rida mõttemustreid, mis sageli ilma meie enda teadmata mõjutavad meie otsuseid ja käitumist. Arukas oleks neid endale teadvustada.

Üks nendest on tuntud juba 60 aastat ja seda tuntakse Aschi paradigmana.

Sotsiaalpsühholoogia üks pioneere Solomon Asch viis läbi eksperimendi, kus palus grupil kooliõpilastel vastata mõnele lihtsale küsimusele - enamus vastas õigesti. Seejärel esitas ta samad küsimused teisele grupile, kuhu ta oli enne lisanud ka mõned õpilasi mängivad näitlejad. Üllatus-üllatus - kui näitlejad hakkasid valesti vastama kasvas valede vastuste osakaal õpilaste seas hüppeliselt.

Selline käitumine on omane meile kõigile - grupimõtlemine ja soov mitte rumal näida mõjutab meid sageli valima mugavama tee ning teistele kaasa kiitma.

Põhjus on lihtne - kui grupp jaguneb mitmeks nii, et iga arvamust esindab mitu inimest, siis pole probleemi, aga üldjuhul me ei taha üksinda kanda eriarvamuse raskust.

Turundus- ja reklaamiinimesed teavad seda ja püüavad meile sageli müüa asju stiilis: juba-kolm-miljonit-inimest-on-seda-ostnud-ja-nemad-ei-saanud-ju-eksida.

Mida siis teha:

  • Muutu kohe umbusklikuks kui keegi müüb sulle otseselt või kaudselt midagi argumendiga, et nii on alati tehtud või et juba nii ja nii palju inimesi tegi sama valiku. Need pole sisulised argumendid.

  • Vahenda teiste mõju. Kui pead midagi otsustama, siis võta selle läbi mõtlemiseks üksi olemise aega ning ära kuula teiste seisukohti enne kui oled ise otsusele jõudnud.

  • Ole endas kindel. Kui asi on mäda või kuningas on alasti, siis ütle seda välja. Muidugi pead siis olema valmis ka oma seisukohti põhjendama.