Qwerty, harjumused ning probleemi sõnastamise õppetund

Kas tead, kust pärineb arvuti klaviatuuri klahvide nn QWERTY paigutus?

See on tegelikult vahva lugu, kus on vähemalt kaks õpelikku iva, mis haakuvad nutikuse ja loovusega.

Lähme ajas tagasi kirjutusmasinate algusaegadesse - 19 sajandi teise poolde. Nimelt avastati sellal, et vilunud trükkijal jäävad kirjutusmasina hoovad pidevalt kinni - kõrvuti asetsevate hoobade liikumisteed suures osas kattusid ning need kippusid liiga kiirel kasutamisel kinni kiiluma.
Probleemi lahendamiseks suunati algselt tähelepanu hoobade arendamisele - kuidas muuta neid nii, et nad ei kiiluks omavahel kinni? Otsiti, aga head lahendust ei leitud.

Ja siis taipas  Milwaukees elav trükimasina "isa", ajalehe toimetaja ja trükkija Chritopher Latham Sholes, et probleem tuleb defineerida teisiti - hoobade arendamise asemel tuleb vaadata kuidas vähendada trükkija kiirust ning kuidas paigutada tähed klaviatuuril nii, et klaviatuuril kõrvuti asetsevad tähed esineks sõnades kõrvuti võimalikult vähe. Peale erinevate kombinatsioonide proovimist jõudiski ta 1870-ndal aastal tänaseni püsinud klahvide asetsemiseni.

Järeldused ajurünnaku jaoks

  1. Kui häid lahendusi ei leia, mine tagasi probleemi definitsioone juurde ja vaata, kas saate seda muuta viisil, et teie fookus suunduks mujale.
  2. Me toimime suuresti harjumuste najal - arvutiajastul on sellise klahviasetuse kasutusele võtmise põhjus ammu kadunud, aga kuna süsteem on nii juurdunud, siis jätkatakse sama lahenduse kasutamist. Kui ringi vaadata, siis on nii paljude asjadega meie ümber - kunagi oli asju nii korraldada arukas, aga tänaseks seda põhjust enam ei ole. Sellest hoolimata me jätkame, sest nii on alati tehtud :-).

Sinu järgmised sammud

  1. Palu viiel kolleegil otsida järgmine nädal teie organisatsiooni töökorralduses 3-5 põhimõtet, mida endiselt järgite kuigi algne põhjus on ammu kadunud.
  2. Võtke aega arutada, et kas need on mõistlikud või peaksite leidma uue ja tõhusama viisi.
 
Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.