Ei tohi „ei” öelda

Endine SAS juht Jan Carlsson rääkis ajakirjas Chef oma wow! elamusest, mis pärines ühest Indoneesia hotellist. Jan imestas hotellis viibimise ajal personali suure teenindustahte ja efektiivse töökorralduse üle. Palju reisinud inimesena leidis ta, et selles hotellis on teenindus peajagu üle kõikidest teistest, kus ta seni on peatunud.
Kohtudes hotelli juhiga uuris Jan, et millised reeglid on teenindajatele kehtestatud mis tagavad nii kõrge teenindustaseme.

Vastus rabas oma lihtsusega. „Me oleme töötajatega kokku leppinud, et nendel on oma igapäevast tööd puudutavates küsimustes  alati õigus öelda kliendile „ja”. Kui nad aga tahavad kliendile öelda „ei” peavad nad selleks oma otsese ülemuse luba küsima.”

Halleluja!!

Kuidas toimub see Sinu ettevõttes? Ma usun, et nii nagu peaaegu igal pool mujal – „ei” tohib alati öelda, aga „jah” ütlemiseks peab paljudel juhtudel luba küsima. Mida sa edaspidi kavatsed teha? :-)