Keskkond mõjutab - segamini laua taga töötavadki loovamad inimesed

"Kui sassis laud on märk sassis mõtetest, siis millele viitab tühi laud," küsis Einstein kunagi.
Kathleen Vohsi uurimismeeskond on tulnud järeldusele, et Einsteinil oli õigus - korras laua taga töötavad inimesed teevad tavalisemaid valikuid, samal ajal kui kaootiliselt asju täis kuhjatud laua omanikud on loovamad ja suutsid etteantud ülesandele leida rohkem lahendusi.

Veel huvitavaid tähelepanekuid - korras laua omanikud tegid heategevuse jaoks annetusi suurema tõenäosusega ning valisid tervislikumaid suupisteid. Samal ajal segamini laua taga töötavad inimesed olid riskialtimad kui oli vaja valida uue ja tundmatu ning vana ja tuntud toote vahel.

Uurijad leidsid kokkuvõtvalt, et keskkond mõjutab meie käitumist rohkem kui arvame - korrastatud keskkonnas olemine mõjutab meid käituma ka üldtunnustatud normide järgi ning mängima kindla peale. Segamini ruum, aga aitab meil reeglitest "üle olla" ning kasutada rohkem divergentset mõtlemist (leida rohkem lahendusi etteantud probleemile).

Koristad oma töölaua ära või ajad segamini?

Olgu su töölaud milline tahes, tule meeskonnaga tööd tegema hoopis meie seminariruumidesse.