Testi oma oletusi

Kui öelda sõna “äriplaan”, siis jooksevad paljud minema. Ei ole aega jamaga tegeleda! Ära vaata seda kui pikka lohisevat akadeemilist äriplaani. Vaata seda parem kui plaani sellest, kuhu ja kuidas tahad jõuda.

Alguses on idee läbimõtlemiseks üks A4 täitsa piisav. Eeldusel, et seal peal on õige jutt :-).

Vasta enda jaoks 5 lihtsale küsimusele:

  1. Mis probleemi Sa lahendad?

  2. Kelle probleem see on ja kui palju neid on?

  3. Mis on Sinu lahendus ja miks see on parem kui olemasolevad lahendused? NB! Keskendu kliendi kasule ja tulemustele, mitte tehnilisele lahendusele.

  4. Kuhu tahad välja jõuda? Kuidas Sa sinna jõuad?

  5. Kui palju Sul raha vaja on?


Valmis?

Mnjah, kui nüüd aus olla, siis on ju tegemist oletustega. Suure hulga oletustega. Ja tegelikult pole Sul aimugi, kas need oletused peavad paika või mitte. Eric Ries, The Lean Start-up peaideoloog, soovitab nii uute toodete kui äride turule toomise juures:

  1. Tee prototüüp valmis nii kiirelt kui võimalik. See ei pea olema lõpuni viimistletud. See peab andma potentsiaalsele kliendile ettekujutuse, kuidas Sa tema probleemi kavatsed lahendada.

  2. Näita seda potentsiaalsetele klientidele, veel parem oleks kui nad kasutaksid seda. Kusjuures sõbrad, vanemad ja teised tuttavad ei lähe arvesse.

  3. Vestle nendega, proovi aru saada mis on nende tegelik vajadus ning kas Sinu oletused peavad paika. Ole seejuures enesekriitiline – Sa ei otsi kinnitust oma varasematele väidetele, vaid tahad päriselt ka mõista kliendi tegelikku vajadust. See ei ole üks ja sama asi :-).