5 sammu muudatuse ellu viimiseks

Kas mõtled vahel, et ideed ja lahendused, mis välja mõtlesime on toredad, aga kuidas me nüüd oma inimestele maha müüme ja ellu viime? Kuidas muudatusi juhida nii, et tulemus vastaks ootustele? Panime kirja mõned sammud, mis aitavad sul muudatusi süsteemsemalt ellu viia.


Enne kui allpool olevate sammude juurde lähed mõtle läbi, kes on antud muudatuse võtmeisikud, kes peavad muudatusega kaasa tulema ning vaata järgmisi samme nende inimeste peale mõeldes.

5 sammu ideede elluviimiseks:

  1. Kas ta saab muudatuse vajalikkusest aru? See on muudatuste juhtimise alguspunkt, sest keegi ei osta lahendust (mida sinu muudatus ju on) ära enne kui ta pole mõistnud probleemi. Seega, selgita muudatuste möödapääsmatust! Oluline on näidata, miks vanamoodi jätkata ei saa. Hädavajalik oleks luua seos muudatuse ning teie strateegiliste eesmärkide vahel - see aitab inimestel suurt pilti mõista.
  2. Kas tal on tahet panustada? Ta võib ju aru saada, et muudatus on vajalik, aga kas ta on isiklikult motiveeritud seda tegema? WIIFM (ingl.k. Whats In It For Me) on küsimus, mis siin tal tekib. Sinul peab talle vastus olema. Ja muidugi aitab inimeste panustamise soovile kaasa kui kaasad nad varakult, et nad tunneks ennast osalisena.
  3. Olgu, ta saab aru ning on valmis panustama. Tore! Aga kas ta omab selleks vajalikke teadmisi? Kui ei, siis on koolitus abiks. Oluline on ka vastupidine - kui muudatuse vajalikkusest aru ei saa ja/või panustada ei soovi, siis pole koolitada mõtet, sest tal puudub motivatsioon õppida ning koolitus on vaid raha ja aja raiskamine.
  4. Kas ta paneb asjad juhtuma s.t. võtab initsiatiivi ja julgeb asju teha? Teadmine ja suutlikkus ei pruugi koos tulla. Üks võimalik takistus on eksimise hirm, aga ka näiteks soovimatus aega pühendada uue tegutsemisviisi omandamisele. Lahenduseks on siin kootsing ja juhendamine.
  5. Kinnistamine ehk kas motivatsioonisüsteemid, muud süsteemid ja  organisatsioonikultuur toetavad?  Vajadusel vaadake üle protseduurid, ametikirjeldused, mitteformaalsed tavad jmt. Ja ära unusta, et võimsaim kütus on edukogemus - seega hoolitse, et teil oleks edusamme ning, et neid tähistatakse. See innustab.