4 korda nutikam - loovustehnikad

Meie kord kuus ilmuv uudiskirjas - 4 korda nutikam - toob iga kord sinuni ühe loovustehnika. Iga tehnika koosneb väikesest juhendist ja prinditavast töölehest, mille abil saad tehnikat oma meeskonnas kergelt kasutama hakata. Siia postitusesse me korjame need kõik kokku - see on sinu mugav ja käepärane tööriistakast, kust saad need alati alla laadida.

Loovtehnika #2: UKT test

loovustehnika ideede valimiseks
UKT test on tehnika ideede reastamiseks. Selleks hinnake väikeses grupis ideid järgmiselt:
  1. On see uudne? Kas keegi on seda meie valdkonnas proovinud? Mida vähem seda proovitud, seda kõrgem hinne (näiteks 10-palli skaalal) pange, sest uus idee püüab tähelepanu ja avab uusi võimalusi.
  2. On see kasulik? Uudsus on väärtus vaid siis, kui tegemist on kasuliku lahendusega. Hinnake, kas see aitab Su meeskonnal liikuda soovitud olukorra poole. Ega see uusi probleeme ei põhjusta? Mida kiiremate sammudega idee edasi liikuda aitab ning mida vähem uusi probleeme põhjustab, seda kõrgem hinne.
  3. On see tehtav? Kas kulud on jõukohased, ajakava sobib ja oskused toetavad? Kõrgem hinne pange ideedele, mis nõuavad vähem ressursse.
Liitke igale ideele antud hinded kokku ja järjestage summa alusel.

Loovtehnika #1: Ideekell

Ideekell on tehnika olemasolevate ideede baasilt uute ideede leidmiseks.

Juhend:
  1. Sõnastage ja pange kirja lahendatav väljakutse.
  2. Lase osalejatel rääkida ja kirjutage iga täistunni juurde üks idee. Siit edasi läheb põnevaks.
  3. Visake täringut ja valige tulemuse järgi idee vahhemikust 1...6.
  4. Visake teist korda ja valige selle alusel idee vahemikust 7...12.
  5. Proovige selle kahe idee baasil luua üks uus ja pange see kirja.