Vaikus on uus luksus. See muudab sinu meeskonna produktiivsemaks

Kuulata! Mida sa kuuled enda ümber? Muusika? Kellegi jutt? Liiklusmüra? Telefonihelin? Keskmise inimese päevas on vähe hetki kui teda ümbritseb vaikus. Värske teadusuuring, aga viitab, et vaikus võib olla kõige alahinnatum produktiivsuse tõstmise vahend.


Ingliskeelne sõna "noise" tuleneb muide ladina keelest ja selle algupärane tähendus oli "iiveldus" ja "valu". Pole ka ime! See, et rokk-kontserdi liiga vali muusika ei ole tervisele hea, ei üllata kedagi, aga tegelikult on veel kahte liiki müra, mida meie elus on palju ja mis pole teps mitte kasulikud - kõrge müratasemega ning pikalt kestev müra, mida kohtame näiteks tootmistsehhis või lennuväljal ning igapäevane lakkamatu olmemüra näiteks kontoris. Viimasega nendest oleme me nii harjunud, et me sageli isegi ei märka seda enam. Irvine ülikoolis tehtud uuring leidis, et keskmist kontoritöötajat katkestab taustamüra või mõni kolleeg (mis on ju ka taustamüra kui sa parasjagu töötad süvenemist nõudva ülesandega) keskmiselt iga 11 minuti järel. Kui sul on tähtaeg "kukil", siis see "iiveldus" ja "valu" võib täitsa füüsiliselt tuntav olla, mida need katkestused tekitavad.

Duke ülikooli teadlased ütlevad nüüd, et seda ümbritsevat vaikuse defitsiiti tasuks märgata. Veelgi enam - igasse päeva tasuks tekitada endale hetki, kus saad olla vaikuses. Nimelt avastasid teadlased juhuslikult, et hiirtel, keda hoiti iga päev kaks tundi vaikuses, hakkasid aju piirkonnas, mida nimetatakse hipokampuseks, arenema uued ajurakud! Hipokampus, kui sa ei mäleta, on piirkond ajus, mis juhib meie mälu, emotsioone ja õppimist. Nad olid läbi viimas uuringut, kus uuriti kuulmisstiimulite mõju hiiretele - uurimisobjekt oli erinevate helide ja müra mõju aju struktuuri kujunemisele. Selleks kasutati nelja tüüpi heli - Mozarti muusika, "hiirelapse" häälitsused, valge müra ja vaikus. Viimast kasutati sealjuures lihtsalt nö vahekihina - eeldati, et sellel pole peale rahustamise mingit muud mõju. Kõik kolm esimest heli tõid esile mingi muudatuse hiire ajus, aga mitte ükski ei toonud esile pikaajalist mõju. Suur oli aga teadlaste üllatus kui nad avastasid, et juba kahe tunnine igapäevane vaikuses viibimine omas aga olulist mõju hiire ajule.

Sellest tulenevalt usuvad teadlased nüüd, et avastus võib juhatada meid kuidas ravida näiteks dementsust ja depressiooni. Kui tunned, et oled hakanud asju unustama ning oled üleväsinud, siis mine mõneks ajaks kuskile, kus on vaikne. Kui sul nii suuri muresid ei ole, siis on vaikuse toomisest oma päevadesse ikka kasu - esiteks suurendab see produktiivsust (seda kinnitavad ka praktikute kogemused, näiteks siin on disainibüroo kogemus, kus konkreetsete rutiinide kontorisse toomise tulemusel kasvas meeskonna produktiivsus 23%) ja teiseks saad vaikuses süveneda ja mõelda asju selgeks ning näha uusi seoseid, sõnastada küsimusi ja otsustada.

Mürarikkas maailmas on vaikus uus luksus! Kõigile, kergelt kättesaadav luksus.

Muide, Soome turismimajandus on sellest juba ammu saanud ning turundanud Soomet kui kohta, kus on vaikne.

P.S. Me avasime Loovusaida pööningu - siin saad aastaringselt tulla kuni kaheksaliikmelise meeskonnaga ning vaikuses süveneda sellesse, mis teie jaoks parasjagu oluline.

P.P.S. Piilu siia ka.