Ettekanne: Spark Demo Ideede teisipäev

Käisime Spark Demos Ideede teisipäeval rääkimad ideede genereerimisest ning sellest millised on peamised takistused organisatsioonides ning kuidas neid ületada ja luua loov organisatsioon
Peamised postulaadid:
  • Tulenevalt sellest kuidas osatakse luua vingete ideede esile kerkimiseks sobiv kultuur võib organisatsioonid jagada kolme grupp: deep shit, üritajad ja kooreriisujad. Kolmas grupp on väiksem, aga kõige edukam.
  • Organisatsioonid, mis investeerivad loovusesse ja loova keskkonna kujundamisesse ning annavad töötajatele suurema vabaduse tõstavad nii töötajate produktiivsust, organisatsiooni innovaatilisust kui töötajate rahulolu.
  • Innovaatoriks ei sünnita, vaid kasvatakse - see on süsteemne ja pikajaline töö, mida on vaja teha pidevalt. Pigem nagu klaveri mängimine, mitte kingapaelte sidumine.
  • Võluvits on LSD - loovuskaitseala (ehk sellise keskkonna loomine kus ideid ja nende esitajaid maha ei tapeta), seltskond (ideed tekivad ja neist räägitakse ainult heas seltskonnas - sellises, mis inspireerib, kellega on huvitav ja lõbus ning mis arendab töötajate karjääri) ja disainmõtlemine (kus klient ja töötaja on asetatud keskmesse).