Üks mäda õun rikub kogu meeskonna

maasikas
Washingtoni ülikoolis viisid doktorant William Felps ja sama ülikooli psühholoogia professor Terence Mitchell läbi uuringu, mille raames nad uurisid meeskondade töövõimet ja õhku mürgitava meeskonnaliikme mõju sellele.

Järgneva tõlgendamisel on oluline ka mõista, et autorid teevad selget vahet kahele grupile „mädanenud õunad” ja vastuvoolu ujujad.

Viimased mõtlevad sageli küll enamusest teisiti ja võivad mõnikord meeskonna paati päris tugevalt raputada (ja ei ole seetõttu samuti alati aktsepteeritud), kuid ometi aitavad nad meeskonda innovaatilisust sütitada ja nende inimsuhted on terved ning suunatud positiivsele arengule. Mädanenud õuntega on asi teisiti.

Uuringust selgus, et meeskondades, kus leidus kasvõi üks rahulolematu, konfliktne ja kehva kommunikatsioonioskusega liige, tekkisid hõlpsasti kommunikatsiooniprobleemid, konfliktid ja koostööst keeldumine. Teisisõnu - piisab ühest negatiivselt meelestatud töötajast ehk mädanenud õunast, et kogu meeskonna motivatsioon alla viia ja koostöö võimatuks muuta. Eriti halb on olukord juhul, kui probleemsel töötajal on vanuse, pika tööstaaži, kogemuse ja/või võimu eelis.

Teised grupi liikmed reageerivad sellisele käitumisele üldjuhul kolmel viisil: hakkavad võitlema, manduvad või lahkuvad. Esimesel juhul avaldavad meeskonna liikmed oma meeleolusid ja paluvad negatiivsel liikmel oma käitumist muuta. Kui käitumine ei muutu, siis proovitakse see liige meeskonnast välja tõrjuda. Kui kogu ülejäänud meeskond sellisel viisil oma jõu ühendab, siis säästetakse meeskonda üldisest nakatumisest. Kui sellist jõudu ei ole, siis muutub ülejäänud meeskond samuti tõrjuvaks, häirituks ja vasturündavaks. Usaldus kaob ning meeskonna liikmed eemalduvad nii füüsiliselt kui vaimselt teineteisest.

Mis kõige kurvem, uuring näitas ka et üks mädanenud õun võib rikkuda kogu meeskonna, kuid üks või mitu positiivset eeskuju ei suuda tema mõju tasakaalustada.

Kuidas vältida „mädanenud õunte” mõju? Lihtne - sellele tuleb tähelepanu pöörata juba personalivalikul - kõikide inimemeste (ja eriti just väga heade spetsialistide puhul) tuleb alati hinnata nende isiksuseomadusi, koostöövalmidust, teiste mõtete aktsepteerimist, emotsionaalset stabiilsust ja enesekindlust.

Kui siiski juhtub, et sõelast on läbi pääsenud mõni destruktiivselt mõjuv meeskonna liige, siis on soovitav ta võimalikult palju üksi töötama panna. See on praktiliselt ainus alternatiiv meeskonnast reaalsele välja heitmisele. Probleemiga tuleb tegeleda kiiresti, sest selle mõju tungib kiirelt kõikjale ja on väga laastava mõjuga organisatsiooni sooritusvõimele, soovitavad töö autorid.