Juhin, ei juhi, juhin...

Sattus näppu üks Burson-Marsteller poolt 2005 aastal tehtud uuring, kus selgus et kuus Euroopa juhti kümnest ei taha töötada tegevjuhina.

Huvitav milline on see seis täna - majanduslanguse ajal?

Tollal oli suurimaks põhjuseks suur töökoormus ning töö- ja eraelu vahel tasakaalu saavutamise keerukus.

Maailmajagude lõikes oli mitte juhtida soovivate juhtide osakaal erinev - kõige suurem Põhja-Ameerikas 64%, Euroopas 60%, Aasia: 51%  ja Ladina-Ameerika: 27%.