Missioonist ja visioonist ei piisa

fedex
Harvard Business Review toimetaja Thomas Stewart soovitab raamatus "FedEx Delivers: How the World's Leading Shipping Company Keeps Innovating and Outperfoming the Competition", et ettevõtted võiks oma strateegia planeerimise käigus lisaks missioonile (ingl.k. mission statement) sõnastada ka vabadused (ingl.k. permission statement).

Ta leiab, et tänastes, järjest enam detsentraliseeritud organisatsioonides, on vaja selgelt sõnastada töötajate otsustusvabadused ettevõtte põhiväärtustena. Mida need vabadused võiks sisaldada?

Ilmselgelt on see iga ettevõtte puhul erinev, aga toimetajahärra näidisnimekiri on järgmine:

  • vabadus ise mõelda ja uutmoodi tegutseda – töötajal peaks olema võimalus võtta selleks aeg maha ning mõelda sellele, mis tähtis,

  • vabadus mitte nõustuda (ja mitte selle eest kinga saada),

  • vabadus koostööd oma soovi järgi organiseerida ilma selleks eelnevalt luba küsimat,

  • vabadus leiutada ja/või täiustada töötamise viise,

  • vabadus otsustada – uuring on tõestanud, et enamus juhtunud jamade korral ei oleks üks lisaallkiri midagi muutnu,

  • vabadus olla teistsugune – sageli on esmapilgul veidrikud need kellel on kõige uudsemad ideed, seega pead leidma viise kuidas teistsuguseid inimesi enda juurde meelitada.


Seoses sellega meenus mulle üks Rootsis läbi viidud uuring, mis soovitab juhtidel õppida nägema mustreid. Oma Luleå ülikoolis kaitstud doktoritöös leidis uuringu autor Sören Augustinusson, et selliselt käituvad juhid saavutavad oma meeskonnaga oluliselt paremaid tulemusi.

Uuring näitas, et tänased organisatsioonid on sedavõrd terviklikud, et neid ei ole võimalik kõiki protsesse detailselt planeerides täielikult kontrollida. “Enamus juhtimiskoolitusi keskenduvad kontrollifaktorile, mis on ka arusaadav, sest juhid peavad seadma eesmärke ja tagama nende täitmise. Kui aga juhid treeniksid mustrite nägemise oskust, siis paradoksaalsel kombel, juhiksid nad protsesse tulemuslikumalt ning oleksid edukamad," ütleb autor.

Ta soovitab alustada sellest, et juhil ei oleks rohkem kui 20 otsest alluvat – vastupidisel juhul ei ole võimalik olla asjades piisavalt “sees” mustrite nägemiseks.

Eespool mainitud raamatut saab muide GoogleBooks'ist ka lugeda kui klikid siia.