FBI, tõlgendamine ja ajurünnak

Tead seda vana laste konksuga küsimust - "Mitu tähte on taevas?"? Õige vastus on: kuus - T A E V A S.


Legend räägib, et FBI direktor J. Edgar Hoover olla kord oma sekretärile dikteeritud kirja üle lugedes teinud sellele parandusi ning muuhulgas kirjutanud kõige lõppu "watch the borders!". Hooverit ajendas seda märkust kirjutama asjaolu, et sekretäri vormistatud kiri ei näinud tema arvates piisavalt ametlik välja.

Mis aga juhtus? Sekretär viis parandused sisse ja kirjutas kõige lõppu kohusetundlikult  ka selle fraasi. Kuna kiri läks tippagentidele, siis võttis FBI järgmise kahe nädala jooksul erilise tähelepanu alla USA piirid Kanada ja Mehhikoga. :-)

Millal Sind viimati nii valesti mõisteti? Ei tulegi meelde? Tore! Või ei ole tore?

Kui jagame korraldusi või sõlmime lepinguid ei ole mitmetähenduslikkus hea. Aga kui on vaja koosolekul seltskonna mõte liikuma ja ideed lendama saada, siis on mitmetähenduslikkus igati abiks.

Lapsed oskavad seda, aga meie peame ennast "sundima" mitmetähenduslikkust leidma ja märkama. Järgmisel ajurünnakul vaadake ideede "taha" ja küsige endalt: "Mida see tähendab?" ning "Kuidas seda veel saaks tõlgendada?".

Ärge rahulduge esimese tähendusega, otsige teine, kolmas ja neljas. Olge mängulised ja metafoorilised, tõlgendage tähendusi "lõdvalt". Küll näed, tulemused on päris põnevad!