Ma pole päris kindel, sest kuulsin seda oma kõrvaga

Meie kujutlusvõime suudab meie jaoks muuta seda mida me kuuleme või näeme, selgus Karolinska Instituudis läbi viidud uuringust.

Uuring keskendus püshholooge ja neuroteadlasi juba pikka aega huvitavale teemale - kuidas meie aju töötleb ja kombineerib erinevate meelte kaudu saadud infot.

Eksperimentide käigus  anti ligemale 100 osalejale infot, kus kuulmis- ja nägemismeele kaudu saadud info oli vastuolus - näiteks kokkupõrke heli samal kui objektid tegelikult teine-teisest "puhtalt" möödusid jmt.

Uuringu järeldused olid selged - mida me usume ennast kuulvat mõjutab seda, mida me näeme ning mida me kujutame ennast nägevat mõjutab seda mida me kuuleme. Uuringurühma juht professor Henrik Ehrsson ütleb, et see oli esimene katse, mis tõestas, et inimese kujutlusvõime põhjal tekitatud kuulmissignaalid on reaalsustaju muutmiseks piisavalt tugevad.

Järeldus igapäevaseks tööks? Isegi kui oma silm on kuningas, siis on ka kuningas vahel ekslik - jäta endale ruumi ka teiste arvamuse ja vaatenurkade jaoks. Isegi kui see on vastuolus Sinu enda poolt kindlasti nähtud või kuuldud informatsiooniga.