Kurtmise hind

boss
Kui uskuda portaali www.badbossology.com, siis kulutab enamus töötajaid vähemalt 10 tundi kuus oma ülemuse kirumiseks või selleks, et kuulata kuidas kolleegid seda teevad:

  • 32% kulutavad selleks 20 tundi või rohkem,

  • 28% 10 tundi,

  • 30% 3 tundi,

  • 10% pool tundi.


Võta oma töötajate arv ja rehkenda kui palju tunde kuus nemad sellele kulutavad. Nüüd korruta see ettevõtte keskmise tunnitasuga.

Kui ei ole mahti hetkel rehkendada, siis me teen seda sinu eest – kui eeldada, et töötajad ülemuste klatšimisele üldse aega ei kulutaks, siis võiksid vabaneva tööaja arvelt igast 15-st töötajast ühe koondada. 

Mida sa kavatsed ette võtta?

Mõtlemisainet annab Management-Issues, mis kirjutas, et vähesed töötajad usuvad juhtkonna juttu. Seda kinnitab 1100 töötaja seas Suurbritannias korraldatud uuring - vaid umbes kolmandik (36%) töötajatest usub, et juhtkond kõneleb alati tõtt. Samalaadsele tulemusele on jõudnud ka USA-s läbiviidud uuringud.

Uuring leidis ka, et mida kauem on töötaja organisatsioonis töötanud, seda vähem ta juhtkonda usaldab. Peale esimest aastat usaldab juhtkonda üle poole töötajatest, samal ajal kui viisteist aastat töötanute seas on see vaid 26%.

Huvitav on, et vaid pooled töötajad usuvad, et nad saavad kogu tööks vajaliku info - seega nad mitte ei väida ainult, et juhtkond valetab, vaid ka et juhtkond hoiab infot kinni. Küsitletutest vaid 58% uskus, et nende tööandja on organisatsiooni väärtuseid selgelt edastanud. Vähem kui pooled olid veendunud, et juhtkond ise käitub nende väärtuste järgi.