Juhtimine piraatide kombel

Juhtimiskonsultant Bob Garrow arvab, et juhtidele võiks  heaks eeskujuks olla..   ...piraadilaevad.

Miks?

Peamiselt seetõttu, et piraadilaeva meeskond lepib enne igat röövretke üheskoos kokku merereisi eesmärgi, selle saavutamise võimalikud teed ja varanduse jagamise põhimõtted. Paljudes firmades on aga see töö tegemata :-).

Alljärgnevalt kolm Bob'i sõnastatud piraatide juhtimispõhimõtet, mida on lihtne kohandada igasuguse ettevõtluse jaoks:

Saa pardale! Edu eeldab jagatud teadmist eesmärkide, taktikaliste sammude ja strateegia kohta. Käi koos oma meeskonnaga läbi strateegilise planeerimise protsess:


  • Analüüsige oma meeskonna tugevusi, nõrkusi, ohte ja võimalusi


  • Leidke oma tugevaimad väärtused


  • Tunne oma turgu ja oma võimalusi sellele turul.


  • Sea eesmärk ja sõnasta missioon


  • Sea mõned pikemaajalised eesmärgid, mida soovid saavutada. Jaga need lühemaajalisteks eesmärkideks.


  • Loo kindel tegevusplaan – kes teeb mida ja mis ajaks


Püsi kursil! Tuleta eesmärke ja tegevusplaani oma meeskonnale meelde igal võimalikul juhul! Veendu, et iga meeskonna liige on piisavalt hõivatud. Vaata regulaarselt üle, et oled oma eesmärkide saavutamisel õigel teel, muuda tegevusplaani kui vaja. Ebapiisav edutempo võib viia selleni, et meeskond pöördub oma vanade tegevusharjumuste juurde tagasi.

Jaga varandust! Piraadilaeva kaptenid õppisid kiirelt ära, et mida rohkem nad varandust meeskonnaga jagasid, seda rohkem varandust nad leidsid. Nad õppisid ka seda, et raha ei ole kuigi hea motivaator. Kui inimestel juba on raha, siis nad tahavad midagi enamat! Leia lõbusaid ja uudseid viise, kuidas oma meeskonda edu puhul tunnustada. Pole paremat tunnustust, kui olla tähtsa eesmärgiga tiimi liige.