Kuidas delegeerida: 9 kokkulepet delegeerimise kvaliteedi tõstmiseks sinu meeskonnas

Delegeerimine on meeskonna parima soorituse ja suurte eesmärkide elluviimise jaoks kriitiline oskus - aitab ühtedel vabastada aega ning annab teistele võimaluse arendada. Tulemuslik delegeerimine ei ole aga oskus, mis iseenesest tekiks - see vajab sobivat organisatsioonikultuuri, ettevalmistust, täpsust, selgust, usaldust ja head inimeste tundmist.

Hea delegeerija saab oskusliku delegeerimisega ka paremini muudatusi juhtida, sest muudatuste korral on delegeerimise kaudu võimalik inimesi kaasata nii, et muudatuste läbiviimine ei tekita asjatut vastuseisu.

Allpool on kirjas delegeerimise 9 kuldset kokkulepet, mida oleme konsultatsiooniprojektide raames vahel sõlminud nendes meeskondades, kes muudatuste juhtimise parandamiseks, hakkavad teadlikult delegeerimisoskust arendama. Võtke ja vaadake üle, täiendage ja kleepige seinale :-).


Delegeerimise kuldsed kokkulepped meeskonnas

Miks me delegeerime?

  • Delegeerime, mitte ainult aja vabastamiseks, vaid meeskonnaliikmete arendamiseks, seepärast olen delegeerijana alati valmis juhendama ning tean, et abi küsimine on alati oodatud.

Ettevalmistus delegeerimiseks

  • Tean, et ülesande sõnastab alati delegeerija s.t. me ei eelda, et vastuvõtja „saab aru“ ja sõnastab endale ise ülesande. Viimane on kiire tee asjade vussi keeramiseks.
  • Annan vastuvõtjale võimaluse eksida ja õppida, aga tean, et lõppvastutus on alati delegeerijal ning tema mõtleb eelnevalt läbi ka eksimuse võimalikud negatiivsed tagajärjed.

Ülesande püstitamine

  • Delegeerijana uurin enne delegeerimist, kas vastuvõtjal on vaba ajaressurssi.
  • Vastuvõtjana tean, et oma ajaressursi planeerimise eest vastutan ainult mina s.t. kui mulle ei mahu uusi ülesandeid ajakavasse, siis ütlen seda.
  • Oleme alati tähtaegade määratlemisel täpsed ning suuremate ülesannete puhul lepime kokku ka vahe-eesmärgid.
  • Delegeerijana kontrollin, kas vastuvõtja sai ülesandest ja rollijaotusest aru ning võttis selle vastu. Ükski ülesanne pole enne delegeeritud kui teine pool on selle vastu võtnud.
  • Vastuvõtjana kontrollin alati, kas sain ülesandest ja rollijaotusest õigesti aru.

Lõpetamine

  • Peale ülesande valmimist teeme üheskoos kokkuvõtte ja vaatame, kas ja mida saame järgmine kord paremini teha.

Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.