Maailmakohvik - hea arutelumeetod suurele grupile

Kellele ja mis olukorras on Maailmakohviku meetod hea?

Maailmakohvik (ingl. k. world cafe) on tõhus tehnika suure hulga inimestega (kasvõi 100+ inimest) arutelu korraldamiseks. See võimaldab:
  • kujundada ühist arvamust,
  • analüüsida väljakutset,
  • leida olemasolevatele probleemidele uudseid lahendusideid.

Kust sai Maailmakohviku meetod alguse?

arutelumeetod maailmakohvik ehk world cafe

Meetod sai suuresti alguse juhusest. Selle loojaks peetakse David Isaacs´i, kes ühel vihmasel päeval 1995 aastal võõrustas Rootsi korporatsiooni Scandia strateegiaarutelu, mis oli algselt planeeritud toimuma vabas õhus. Vihma tõttu koliti aruteluga siseruumidesse plaanitud kohvilaudade äärde ja õhutati vabas vormis lauavestlusi.

Umbes 45 minutilise arutelu järel ütles üks osaleja, et teda huvitab väga, mis toimub naaberlaudades ja teeb ettepaneku jätta üks inimene lauda ja ülejäänud võiksid istuda järgmisesse lauda, et tutvustada oma laudkonna kõnelusi ka teistele. Kõik nõustuvad selle mõttega. Ruumis on elevust, lauavahetust korratakse veel. Vestlused on intensiivsed, laual olevatele paberitele tekivad visandid, numbrid ja pildid. Kohvikuprotsess aitas vallandada ühise tarkuse. Selle kogemuse mõtestamisest areneski välja uus rühmatöö meetod - Maailmakohvik. Täpsemalt saad sellest lugeda tema raamatust "The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter".

Kuidas korraldada Maailmakohvikut?

Küsimuse sõnastamine ja osalejate valik

Nagu igal heal ajurünnakul või koosolekul on enne inimeste kokku kutsumist oluline defineerida kohtumise eesmärk (ja selleni aitav küsimus / küsimused) ning keda oleks vaja sellesse arutellu kaasata.

Üldjuhul on Maailmakohviku jaoks head päevakajalised küsimused, mis tekitavad elevust ja õhinat. Hea küsimuse tunnused on järgmised:
  • On lihtne ja selge, samas väljakutsuv (pole mõtet arutada teemat, mida kõik on "sada korda" juba arutanud).
  • Seab oletused kahtluse alla, on uuriv ja eksperimenteeriv. Julgustab looma uusi seoseid ja ka püstitama uusi küsimusi.
arutelumeetod maailmakohvik

Sobiva ruumi valik

Leia arutelu läbiviimiseks sobiv ruum - ideaalis võikski see olla kohvikulik - väikesed ümmargused lauad ning õdus atmosfäär (taustamuusika, kohv ja suupisted tulevad kasuks). Iga laua taha peaks mahtuma 4-6 inimest. Laudade vahele peaks jääma liikumisruumi.

Kuni 30 inimesega võid tulla seda tegema ka Loovusaida kohvikumajja. Ja miks mitte olla ka siin loominguline - suvisel ajal võib sellise arutelu teha ka vabas looduses ning olla suurema meeskonnaürituse üks osa.

Maailmakohviku läbiviimine ja töökorraldus

Tervita sissejuhatuseks osalejaid, tutvusta arutelu teemat ja üldist protsessi. Sissejuhatus teemasse võiks tekitada õhinat, elevust ja kannatamatut soovi küsimuste kallale asuda. Vajadusel võib selleks kaasata ka eraldi esineja.

Sõltuvalt teemast võib igas lauas olla sama küsimus või erinevad küsimused, mis vaatlevad aruteluteemat erinevatest vaatenurkadest. Ideaalis võiks küsimus(ed) olla kuskil nähtaval kohal ka kirjas.

Iga laudkond arutleb esmalt umbes 20-30 minutit ning olulisemad tulemused pannakse kirja (pabertahvlile, "laudlinale" või kasvõi salvrätile). Oodatud on ka visualiseerimine - joonistamine, seoste loomine, kritseldamine.

Seejärel jääb lauajuht paika ning teised liiguvad uude lauda - nii tekib arutelude järjepidevus. Enne uude lauda liikumist võidakse paluda ka igal laudkonnal formuleerida oma kokkuvõte, aga see pole ilmtingimata vajalik.

Lauajuht vaatab koos saabujatega üle senise vestluse märkamised, avastused, küsimused. Seejärel tehakse oma fookuse valik - kas jätkatakse algse küsimusega või liigutakse mõne esilekerkinud küsimusega edasi nö sügavama tarkuse poole.

Maailmakohviku moderaator käib arutelude ajal laudade vahel ringi ja õhutab osalejaid arutelule ning püüab märgata ühist ja erinevat. Vajadusel vahendab ta ka mõtteid ühest lauast teise.

Kokkuvõtte tegemine

Kui arutelu on ammendatud (see ei pea toimuma valemi "laudade arv x 20 minutit" järgi), juhib moderaator kokkuvõtte tegemist - suunab avastama seoseid eri laudades arutatu vahel, märkama tekkinud mustreid.

Vahel tasub ka ühiselt otsida vastust küsimusele, et „kui kogu kohvikutäis inimesi oleks üks isik, mis oleks tema sõnum või vastus tõstatatud küsimusele?“.

Kokkuvõtet toetab hästi ka visualiseerimine.


Kui vajad kedagi appi Maailmakohvikut vedama, siis oleme heameelega abiks. Me oleme enam kui 19 aasta jooksul juhtinud enam kui 300 ettevõttes üle 800 koosoleku ja arutelu. Osalejate arv on nendel aruteludel ulatunud viiest viiesaja inimeseni. 

Vaata teenust