Mõttemuster: ankrusse jäämine

Meil kõigil on terve rida mõttemustreid, mis sageli ilma meie enda teadmata mõjutavad meie otsuseid ja käitumist. Arukas oleks neid endale teadvustada.

Teadlased küsisid eksperimendi käigus esimese grupi liikmetelt "Kui suur on Türgi elanike arv, kas kuskil 35 miljoni kandis?" ja teiselt grupilt "Kui suur on Türgi elanike arv, kas kuskil 100 miljoni kandis?".

Vastuseid võrreldes selgus, et esimese grupi liikmete poolt pakutud vastused olid madalamad kui teise grupi omad. Selle põhjus on lihtne - meie aju pöörab otsustamise ajal ebaproportsionaalselt suurt tähelepanu infole, mille saame esimesena. Kui otsuse kaalumiseks on piisavalt aega on selle mõttemustri mõju väiksem, kui aga otsus on vaja teha pingelises situatsioonis, siis kipub see otsustajat rohkem segama.

Mida siis teha?

  • Ära lase ennast panna olukorda, kus Sul ei ole otsustamiseks aega teisi lahendusi kaaluda.

  • Vaata probleemi alati mitmest vaatenurgast ning otsi esimesele lahendusele alternatiive.

  • Kasuta erinevaid infoallikaid.

  • Mõtle esmalt ise ja alles siis kuula teiste arvamusi-soovitusi-kommentaare ..