Ideede valimise tehnika - Uudne-kasulik-tehtav test

Mõnikord on vaja juba koosoleku või ajurünnaku ajal teha vahekokkuvõte ning hinnata leitud ideede sobivust. Selleks sobib hästi UKT test - mille käigus tehakse ideede genereerimises paus ning hinnatakse iga ideed kolmes kategoorias: uudsus, kasulikkus ja tehtavus.


Kuidas seda kasutada?
  1. Joonistage tabel nagu näha juuresoleval pildil.

  2. Hinnake väikeses grupis ideid järgmiselt:

    1. On see uudne? Kas keegi on seda meie valdkonnas proovinud? Mida vähem seda proovitud, seda kõrgem hinne (näiteks 10-palli skaalal) pange, sest uus idee püüab tähelepanu ja avab uusi võimalusi.

    2. On see kasulik? Uudsus on väärtus vaid siis, kui tegemist on kasuliku lahendusega. Hinnake, kas see aitab Su meeskonnal liikuda soovitud olukorra poole. Ega see uusi probleeme ei põhjusta? Mida kiiremate sammudega idee edasi liikuda aitab ning mida vähem uusi probleeme põhjustab, seda kõrgem hinne.

    3. On see tehtav? Kas kulud on jõukohased, ajakava sobib ja oskused toetavad? Kõrgem hinne pange ideedele, mis nõuavad vähem ressursse.

  3. Liitke igale ideele antud hinded kokku ja järjestage summa alusel.

NB! Pidage meeles, see on esmaseks kiireks hindamiseks, seega ärge raisake aega detailide arutamiseks. UKT-test ei tohiks võtta aega rohkem kui 15-30 minutit.