Tabasid töötaja luiskamisel? Vedas!

Tabasid töötaja luiskamisel? Vedas! Kui uskuda professoreid, siis peaksid pettumuse asemel nägema võimalusi ning mõtlema kuidas saaksid seda firma arengu jaoks ära kasutada.

Vähemalt usuvad nii uuringu "Evil Genius? How Dishonesty Can Lead to Greater Creativity" läb viinud uurimisgrupp Harvardi professor Francesca Gino juhtimisel.
Nimelt näitavad nende uuringud, et luiskamine ja loovus on sama mündi erinevad küljed. "Nii loovus kui luiskamine ja ebaeetiline käitumine on seotud reeglite rikkumisega," toob välja teemat uurinud töögrupi juht professori Francesca Gino.

Viies läbi erinevaid eksperimente väidavad autorid, et 2/3 luiskajatest leiavad olukordade lahendamiseks nutikamaid lahendusi kui mitteluiskajad. Eksperimendid tõendasid ka, et nähtuste vahel on põhjuslik seos - kui inimesed "sunniti" enne loovate lahenduste otsimist luiskama, siis olid nad järgmise ülesande lahendamisel nutikamad.

Mainitud uuringu "Evil Genius? How Dishonesty Can Lead to Greater Creativity" kokkuvõte on leitav siit.