Miks otsustamine on keeruline ehk 20 tajuviga, mis segavad Sul otsustamist. Osa 2

Kirjutasime siin, et otsustamine on juhi üks olulisemaid tööülesandeid, aga see pole lihtne, sest meid segavad sajad ja sajad heuristikud. Panime eelmine kord 10 nendest kirja. Siin on järgmised kümme.

Kui otsid põhjalikku juhendit otsustamise kohta koos näidete ja teadusuuringitega, siis loe postitust "Kuidas parandada otsuste kvaliteeti".
otsustamine ja tajuvead

11. Lõpptulemuse alusel hindamine (ingl.k. Outcome bias).
Otsuse üle otsustatakse selle tulemuse, mitte tegemise viisi alusel. See, et inimene Las Vegases suure võidu sai, ei tähenda, et raha hasartmängudele kulutada oli hea otsus.

12. Liigne enesekindlus  (ingl.k. Overconfidence).
Mõni meist hindab oma võimeid üle, mistõttu võtab igapäevaelus suuremaid riske. Selliseid tajuvigu teevad eksperdid rohkem kui tavainimesed, sest nad on enda eksimatuses rohkem veendunud.

13. Platseeboefekt  (ingl.k. Placebo effect).
Kui lihtsalt uskuda, et miski mõjub teile teatud viisil, siis selline mõju avaldubki. Tuntud ka meditsiinis, kus mõjuta ravimikapsleid saanutel tekib sageli sama füsioloogiline mõju kui neil, kes said pärisravimit.

14. Uuenduse ülehindamine  (ingl.k. Pro-innovation bias).
Uuenduse pooldaja ülehindab lahenduse kasulikkust ja alahindab selle piiratust. IT-mehed, kas võtate omaks?

15. Värske teabe ülehindamine  (ingl.k. Recency).
Kalduvus anda värskeimale infole suurem kaal kui vanemale teabele. Investorid arvavad, et turg on alati samasugune kui praegu, ja teevad ebamõistlikke otsuseid.

16. Silmatorkavuse mõju  (ingl.k. Salience).
Kalduvus keskenduda inimese või mõiste kõige silmatorkavamatele joontele. Suremisele mõeldes võite karta näiteks surma lõvi lõugade vahel, mitte aga statistiliselt palju tõenäolisemat ehk surma autoõnnetuses.

17. Valikuline taju  (ingl.k. Selective perception).
Laseme ootustel mõjutada oma maailmataju. Kahe ülikooli tudengite vahelise jalgpallimatši katse näitas, et vastasmeeskonda nähti rohkem vigu tegevat.

18. Stereotüüpimine  (ingl.k. Stereotyping).
Eeldamine, et rühm või isik on nii- või naasugune, kuigi tegelik info puudub. Nii saame kiiresti otsustada, kas võõras on vaenlane või sõber, aga sageli kasutatakse seda ülemäära ja õigustamatult, näiteks väide, et kõik pagulased on vägistajad ja kriminaalid.

19. Läbikukkumisvõimaluse eiramine  (ingl.k. Survivorship bias).
Viga, mis tuleneb keskendumisest vaid n-ö ellujäänute näitele, mistõttu hinnatakse olukorda valesti. Näiteks võime arvata, et ettevõtja olla on lihtne, sest läbikukkujatest ei ole kuigi palju kuulda olnud.

20. Riskide puudumise eelistamine  (ingl.k. Zero-risk bias). Sotsioloogid on leidnud, et meile meeldib kindlus – isegi siis, kui see ei ole meile kasulik. Riski täielik kõrvaldamine tähendab, et kahju tekkimise võimalus kaob. Reaalses maailmas sellist olukorda ei ole ning selle ootamine on paradoksaalsel kombel kõige riskantsem.

Mis nende lugemisest kasu on? Mis ma selle teadmisega peale hakkan? Head küsimused, sest ühest ja selget retsepti nende mustrite vältimiseks ei ole. Parim rohi nende vastu on teadlikkus - kui tead, et need on olemas ning aeg-ajalt otsustamise käigus kontrollid ennast, siis oled juba teinud mitu head sammu, arukamate otsuste suunas.


Me aitame ideed kasvama panna. Kuidas? Aidates vahetada vaatenurka. Kui arvad, et me saame abiks olla, siis võta ühendust ja räägime.