Loll kui lammas. Aga kumb?

HBR vahendab, et mida rumalam inimene, seda ebaadekvaatsemalt ta oma võimeid hindab.

Seda leiti Thomas Schlösseri poolt Cologne ülikoolis läbi viidud teadusuuringu tulemusel, mille raames korraldati osalejatele loogikatest ning selle lõpus pidi igaüks ka oma sooritust hindama.

lammas

Kõige rohkem "panid hinnanguga puusse" need, kes olid testis kõik 10 küsimust valesti vastanud. Nad ise arvasid, et seitse läks õigesti.

Tegelikult on sellest juba räägitud pisut enam kui 10 aastat - esimest korda rääkisid sellest 1999 aastal David Dunning ja Justin Kruger. Nende järgi hakati seda kutsuma Dunning–Krugeri efektiks - illusoorne üleolek, mille tulemusel inimene ülehindab oma postiivseid pooli ja alahindab negatiivseid.

Aga selle fenomeni olemusliku iva tabas juba enam kui 100 astat tagasi ära Mark Twain, kes on öelnud: "Ära vaidle lolliga, sest kõrvalseisjad ei pruugi aru saada kumb loll on. Tänase teadmise valguses tuleb siis lisada, et ega vaidlejad pruugi ise ka aru saada :-).