Slaidid: Ideelabor "Idea Starter Weekend"

Ideelaboris oli "Idea Starter Weekend" - tudengid otsisid probleeme, genereerisid ideid ja töötasid välja ärimudeleid. Siin slaidid. Kasuta neid ise, jaga tudengitele või kasuta (üli)koolis õpetamiseks!