Praktiline käsiraamat juhtidele - aitab kokku leppida eesmärgid, võtmetulemused ja nende täitmise jooksva jälgimise

OKR metoodika ehk eesmärkide kokku leppimine

Elu on näidanud, et enamus inimestel ja meeskondadel on ... :

... lihtne rääkida, mida "keegi" peaks muutma
... lihtne rääkida ka kõigest sellest, mis on kaugel tulevikus

Palju raskem teha valikuid, millele keskenduda kohe praegu ja mis jätta hetkel tegemata.

Selle tagajärg on kahetsusväärselt sageli see, et tulemused jäävad alla selle, mida oodatakse.

Lahendus on lihtne:

  • Pane paika pikk eesmärk
  • Pane laserterav fookus ainult järgmisele 100 päevale - ja ära vaeva pead sellega, mis võiks juhtuda hiljem
  • Sea meeskonnas sisse pidev kommunikatsioon edusammude ja takistuste osas
  • Õppige teel olles

Kuidas seda täpselt teha? Selle detailsed juhendid leiad raamatat „Saavutatud“. See annab selged juhised, kuidas saate meeskonnaga leppida kokku, millele te keskendute ning kuidas oma edusamme ja takistusi iga nädalal üle vaatate.

See laserterav fookus on salarelv konkurentide ees

Uuringud on näidanud, et mitte ühelgi teisel teguril ei ole inimese tulemustele suuremat positiivset mõju, kui selgelt määratletud eesmärkidel, mis on kirja pandud ja millest räägitakse avameelselt. See on oluline stabiilsel ajal ning see on veel olulisem kriisi ajal. Ja muidugi on see eriti oluline, kui meeskond on (osaliselt) kaugtööl.

Konkreetne jutt ja selged nõuanded

Sellest raamatust saad ilma liigse vahuta täpsed juhtnöörid, kuidas panna oma meeskond ühte sammu astuma - kuidas panna paika ja siduda omavahel ära ettevõtte, osakonna ja indiviidi eesmärgid ning defineerida igale eesmärgile mõõdetavad tulemused.

Otsid OKR metoodika töölehti?

Lae raamatus mainitud töölehed tasuta alla - vt lehe allaserva.

Tutvu raamatuga

Mida raamatust räägitakse?


Aavo Kokk, Loovusait, strateegiline planeerimine

Väike raamat aga nii olulisel teemal. Tea, mida tahad ja hinda tulemusi vastavalt sellele, mis on tõesti tähtis. See raamat selgitab, kuidas seda kõike päriselt ka teha. Hoia ta käepärast kui on taas aeg eelarveid koostada või juhtunule hinnang anda.

- Aavo Kokk, inimeste ja ettevõtete juht nüüd juba varsti 30 aastat

Jüri Kaljundi, Weekdone, OKR metoodika

Olles OKRidega tänaseks pea 10 aastat tegelenud olen jätkuvalt veendunud, et see on üks parimaid viise väikese ajakuluga iga organisatsioon ühise eesmärgi poole liikuma panna. See tee pole lihtne, kuid edu puhul on võita palju. Antud raamat annab lihtsas vormis ülevaate, millest alustada, mida vältida ning kuidas OKRid enda eduks käima panna.

- Jüri Kaljundi, OKR tarkvara Weekdone looja

Kalev Kaarna, startup, OKR, Super Angel

OKR on keel fookuse seadmiseks ja hoidmiseks, et ettevõttes ambitsioonikad eesmärgid päriselt saavutada. See on keel, mida Alpine House kiirendis idufirmadele õpetame. Iga uue keele õppimine võtab aega, et seda ladusalt ja tulemuslikult rääkida. See raamat on hea esimene vestmik, mis aitab “fookuse keeles” rääkimisega algust teha.

- Kalev Kaarna, Superangel, Company Builder

Piruza Harutjunjan, innovatsioon, Proekspert

"OKR on minu jaoks esimene tõeliselt inspireeriv metoodika eesmärkide seadmiseks, sest see võimaldab unistada suurelt. See on kirjeldamatult hea tunne, kui tead, et iga väike tehtud samm viib sind otse sinna, kus sa tegelikult olla tahad. Raamat on selge juhend OKR-ide maailmas navigeerimiseks. Omalt poolt soovitan kindlasti võtta tõsiselt reeglit seada eesmärke nii suurelt, et nende täitmine 70% ulatuses on TÄIELIK õnnestumine. Tihti näen, et eesmärke kiputakse defineerima selliselt, et need oleksid 100% saavutatavad, ja kogetakse läbikukkumise tunnet, kui see ei õnnestu."

- Piruza Harutjunjan, Partner ja Innovatsiooni eestvedaja Proeksperdis

Timo Porval, Lavii, veebiturundus

Kasulik lugemine, millest leiad nii häid küsimusi kui mõtteid, et olla homme parem juht/ettevõtja kui täna. Ideid on meil kõigil. Võti peitub nende elluviimises. Hästi ja kiirelt. OKR-ide metoodika rakendamine on selleks super vundament, et "mõeldud-mõeldust" saab "mõeldud-saavutatud".

- Timo Porval, Digiagentuur Lavii

OKR aitab seostada visiooni ja lühiperioodi tegevused

Lae alla OKR valmiduse hindamise leht

OKR kontrollnimekiri - eesmärgid ja elluviimine

OKR metoodika tutvustus

OKR (Objectives and Key Results) aitab panna paika ja siduda omavahel ära ettevõtte, osakonna ja indiviidi eesmärgid ning defineerida igale eesmärgile mõõdetavad tulemused, millel järgmise kvartali jooksul keskendutakse.

OKR´i juured on Intelis, kus 1970ndatel mõtles selle välja ja võttis kasutusele legendaarne juht Andy Grove. Ta tahtis eesmärkide kaudu juhtimise hästi lihtsaks teha ning sõnastas selleks kaks küsimust:

  • Kuhu me tahame välja jõuda?
  • Kuidas me aru saame kui me kohal oleme?

Lae alla OKR lõuend - töövahend meeskonnale

OKR lõuend - eesmärgid ja elluviimine

Miks kasutada OKR-e?

  • Aitab kokku leppida eesmärgid ja tegevused ka kaugtööd tegevas meeskonnas
  • Suurendab planeerimise paindlikkust ja reageerimise kiirust 
  • Annab inimestele selguse, mida teha ja mida mitte teha - suunab meeskonna fookuse olulisele
Deloitte 2015 aasta uuring tõdes, et mitte ühelgi teisel teguril ei ole inimese tulemustele suuremat positiivset mõju kui selgelt määratletud eesmärkidel, mis on kirja pandud ja millest räägitakse avameelselt!

Lae alla OKR kvaliteedi kontrollnimekiri

OKR kvaliteedi kontrollnimekiri - eesmärgid ja elluviimine

Esimene tund konsultatsiooni on tasuta ning see ei kohusta sind millekski.

Registreeru ja vestleme:

Email again:

Autorid: Liina Maripuu, Indrek Maripuu
Disain: Piret Pärnapuu, Mudu